Artikolu 46

Trasferimenti so─í─íetti g─žal salvagwardji xierqa

 • Fin-nuqqas ta’ de─ői┼╝joni skont l-Artikolu 45(3), kontrollur jew pro─őessur jista’ jittrasferixxi data personali lejn pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali biss jekk il-kontrollur jew il-pro─őessur ikun ipprovda salvagwardji xierqa, u bil-kondizzjoni li jkunu disponibbli drittijiet infurzabbli tas-su─í─íett tad-data u rimedji legali effettivi g─žas-su─í─íetti tad-data.
 • Is-salvagwardji xierqa msemmija fil-paragrafu 1 jistg─žu jkunu previsti, ming─žajr ma jkun jin─žtie─í ebda awtorizzazzjoni spe─őifika minn awtorit├á supervi┼╝orja, permezz ta’:
  • (a) strument legalment vinkolanti u infurzabbli bejn awtoritajiet jew korpi pubbli─ői;
  • (b) regoli korporattivi vinkolanti f’konformit├á mal-Artikolu 47;
  • (c) klaw┼╝oli standard ta’ protezzjoni tad-data adottati mill-Kummissjoni f’konformit├á mal-pro─őedura ta’ e┼╝ami msemmija fl-Artikolu 93(2);
  • (d) klaw┼╝oli standard ta’ protezzjoni tad-data adottati minn awtorit├á supervi┼╝orja u approvati mill-Kummissjoni skont il-pro─őedura ta’ e┼╝ami msemmija fl-Artikolu 93(2); jew
  • (e) kodi─ői ta’ kondotta approvat skont l-Artikolu 40 flimkien ma’ impenji vinkolanti u infurzabbli tal-kontrollur jew il-pro─őessur fil-pajji┼╝ terz biex ji─íu applikati s-salvagwardji xierqa, inklu┼╝ fir-rigward tad-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data; jew
  • (f) mekkani┼╝mu approvat ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikolu 42 flimkien ma’ impenji vinkolanti u infurzabbli tal-kontrollur jew il-pro─őessur fil-pajji┼╝ terz biex ji─íu applikati s-salvagwardji xierqa, inklu┼╝ fir-rigward tad-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data.
 • So─í─íett g─žall-awtorizzazzjoni mill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti, is-salvagwardji xierqa msemmija fil-paragrafu┬á1 jistg─žu wkoll ji─íu previsti, B’mod partikolari permezz ta’:
  • (a) klaw┼╝oli kuntrattwali bejn il-kontrollur jew il-pro─őessur u l-kontrollur, il-pro─őessur jew ir-ri─őevitur tad-data personali fil-pajji┼╝ terz jew l-organizzazzjoni internazzjonali; jew
  • (b) dispo┼╝izzjonijiet li g─žandhom jidda─ž─žlu f’arran─íamenti amministrattivi bejn l-awtoritajiet jew il-korpi pubbli─ői li jinkludu drittijiet infurzabbli u effettivi tas-su─í─íett tad-data.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tapplika l-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza msemmi fl-Artikolu 63 fil-ka┼╝ijiet imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.
 • L-awtorizzazzjonijiet minn Stat Membru jew awtorit├á supervi┼╝orja abba┼╝i tal-Artikolu 26(2) tad-Direttiva 95/46/KE g─žandhom jibqg─žu validi sakemm ji─íu emendati, sostitwiti jew im─žassra, jekk me─žtie─í, minn dik l-awtorit├á supervi┼╝orja. Id-de─ői┼╝jonijiet adottati mill-Kummissjoni abba┼╝i tal-Artikolu 26(4) tad-Direttiva 95/46/KE g─žandhom jibqg─žu fis-se─ž─ž sakemm ji─íu emendati, sostitwiti jew im─žassra, jekk me─žtie─í, minn De─ői┼╝joni tal-Kummissjoni adottata f’konformit├á mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.