Artikolu 52

Indipendenza

  • Kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha ta─íixxi b’indipendenza s─ži─ža fit-twettiq tal-kompiti tag─žha u fl-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat tag─žha f’konformit├á ma’ dan ir-Regolament.
  • Il-membru jew il-membri ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandhom, fit-twettiq tal-kompiti tag─žhom u l-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat tag─žhom f’konformit├á ma’ dan ir-Regolament, jibqg─žu ─žielsa minn influwenza esterna, sew jekk tkun diretta jew indiretta, u m’g─žandhomx ifittxu u jie─ždu istruzzjonijiet ming─žand ─žadd.
  • Membru jew membri ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandhom i┼╝ommu lura minn kwalunkwe azzjoni inkompatibbli mad-dmirijiet tag─žhom u ma g─žandhomx, matul il-mandat tag─žhom, jinvolvu ru─žhom fi kwalunkwe okkupazzjoni inkompatibbli, sew jekk bi qlig─ž jew le.
  • Kull Stat Membru g─žandu ji┼╝gura li kull awtorit├á supervi┼╝orja ti─íi pprovduta bir-ri┼╝orsi umani, tekni─ői u finanzjarji, il-bini u l-infrastruttura me─žtie─ía g─žat-twettiq effettiv tal-kompiti tag─žha u l-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat tag─žha, inklu┼╝i dawk li g─žandhom jitwettqu fil-kuntest ta’ assistenza, kooperazzjoni u parte─őipazzjoni re─őiproki fil-Bord.
  • Kull Stat Membru g─žandu ji┼╝gura li kull awtorit├á supervi┼╝orja tag─ž┼╝el u jkollha l-persunal tag─žha stess li g─žandu jkun so─í─íett g─žad-direzzjoni esklu┼╝iva tal-membru jew il-membri tal-awtorit├á supervi┼╝orja kon─őernata.
  • Kull Stat Membru g─žandu ji┼╝gura li kull awtorit├á supervi┼╝orja tkun so─í─íetta g─žal kontroll finanzjarju li ma jaffettwax l-indipendenza tag─žha u li jkollha ba─íits annwali separati u pubbli─ői, li jistg─žu jkunu parti mill-ba─íit globali tal-istat jew nazzjonali.