Artikolu 54

Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità superviżorja

 • Kull Stat Membru g─žandu jipprevedi bil-li─íi g─žal dawn kollha li ─íejjin:
  • (a) l-istabbiliment ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (b) il-kwalifiki u l-kondizzjonijiet ta’ eli─íibbilt├á me─žtie─ía biex wie─žed jin─žatar membru ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (c) ir-regoli u l-pro─őeduri g─žall-─žatra tal-membru jew membri ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja;
  • (d) it-tul tal-mandat tal-membru jew il-membri ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja ta’ mhux inqas minn erba’ snin, ─žlief g─žall-ewwel ─žatra wara l-24 ta’ Mejju 2016, li parti minnu jista’ jse─ž─ž g─žal perijodu iqsar fejn dak jin─žtie─í g─žall-protezzjoni tal-indipendenza tal-awtorit├á supervi┼╝orja permezz ta’ pro─őedura ta’ ─žatra mqassma;
  • (e) jekk u, jekk ikun il-ka┼╝, g─žal kemm-il mandat il-membru jew il-membri ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja hu eli─íibbli g─žall-─žatra mill-─ídid;
  • (f) il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-obbligi tal-membru jew il-membri u l-persunal ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja, il-projbizzjonijiet ta’ azzjonijiet, okkupazzjonijiet u benefi─ő─őji inkompatibbli ma’ dawn matul u wara l-mandat u r-regoli li jirregolaw it-tmiem tal-impjieg.
 • Il-membru jew il-membri u l-persunal ta’ kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandhom, f’konformit├á mal-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, ikunu so─í─íetti g─žal dmir ta’ segretezza professjonali kemm matul kif ukoll wara l-mandat tag─žhom, fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li jkunu saru jafu biha matul it-twettiq tal-kompiti tag─žhom jew l-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat tag─žhom. Matul il-mandat tag─žhom, dak id-dmir ta’ segretezza professjonali g─žandu japplika b’mod partikolari g─žar-rappurtar minn persuni fi┼╝i─ői ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament.