Artikolu 54

Regoli dwar l-istabbiliment tal-awtorità superviżorja

 • Kull Stat Membru għandu jipprevedi bil-liġi għal dawn kollha li ġejjin:
  • (a) l-istabbiliment ta’ kull awtorità superviżorja;
  • (b) il-kwalifiki u l-kondizzjonijiet ta’ eliġibbiltà meħtieġa biex wieħed jinħatar membru ta’ kull awtorità superviżorja;
  • (c) ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tal-membru jew membri ta’ kull awtorità superviżorja;
  • (d) it-tul tal-mandat tal-membru jew il-membri ta’ kull awtorità superviżorja ta’ mhux inqas minn erba’ snin, ħlief għall-ewwel ħatra wara l-24 ta’ Mejju 2016, li parti minnu jista’ jseħħ għal perijodu iqsar fejn dak jinħtieġ għall-protezzjoni tal-indipendenza tal-awtorità superviżorja permezz ta’ proċedura ta’ ħatra mqassma;
  • (e) jekk u, jekk ikun il-każ, għal kemm-il mandat il-membru jew il-membri ta’ kull awtorità superviżorja hu eliġibbli għall-ħatra mill-ġdid;
  • (f) il-kondizzjonijiet li jirregolaw l-obbligi tal-membru jew il-membri u l-persunal ta’ kull awtorità superviżorja, il-projbizzjonijiet ta’ azzjonijiet, okkupazzjonijiet u benefiċċji inkompatibbli ma’ dawn matul u wara l-mandat u r-regoli li jirregolaw it-tmiem tal-impjieg.
 • Il-membru jew il-membri u l-persunal ta’ kull awtorità superviżorja għandhom, f’konformità mal-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru, ikunu soġġetti għal dmir ta’ segretezza professjonali kemm matul kif ukoll wara l-mandat tagħhom, fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni kunfidenzjali li jkunu saru jafu biha matul it-twettiq tal-kompiti tagħhom jew l-eżerċizzju tas-setgħat tagħhom. Matul il-mandat tagħhom, dak id-dmir ta’ segretezza professjonali għandu japplika b’mod partikolari għar-rappurtar minn persuni fiżiċi ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament.