Artikolu 78

Dritt g─žal rimedju ─íudizzjarju effettiv kontra awtorit├á supervi┼╝orja

  • Ming─žajr pre─íudizzju g─žal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew mhux ─íudizzjarju ie─žor, kull persuna fi┼╝ika jew ─íuridika g─žandu jkollha d-dritt g─žal rimedju ─íudizzjarju effettiv kontra de─ői┼╝joni legalment vinkolanti ta’ awtorit├á supervi┼╝orja li tikkon─őernaha.
  • Ming─žajr pre─íudizzju g─žal kwalunkwe rimedju amministrattiv jew mhux ─íudizzjarju ie─žor, kull su─í─íett tad-data g─žandu d-dritt g─žal rimedju ─íudizzjarju effettiv fejn l-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikoli 55 u 56 ma titrattax ilment jew ma tinformax lis-su─í─íett tad-data fi ┼╝mien tliet xhur dwar il-progress jew l-e┼╝itu tal-ilment skont l-Artikolu 77.
  • Il-pro─őedimenti kontra awtorit├á supervi┼╝orja g─žandhom jitressqu quddiem il-qrati tal-Istat Membru fejn tkun stabbilita l-awtorit├á supervi┼╝orja.
  • Fejn jitressqu pro─őedimenti kontra de─ői┼╝joni ta’ awtorit├á supervi┼╝orja li kienet pre─őeduta minn opinjoni jew de─ői┼╝joni tal-Bord fil-mekkani┼╝mu ta’ konsistenza, l-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tibg─žat dik l-opinjoni jew id-de─ői┼╝joni lill-qorti.