Artikel 78

Adgang til effektive retsmidler over for en tilsynsmyndighed

  • Uden at det ber├Şrer andre administrative eller udenretslige klageadgange, har enhver fysisk eller juridisk person ret til effektive retsmidler over for en juridisk bindende afg├Şrelse truffet af en tilsynsmyndighed vedr├Şrende vedkommende.
  • Uden at det ber├Şrer andre administrative eller udenretslige klageadgange, har den enkelte registrerede adgang til effektive retsmidler, hvis den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 55 og 56, ikke behandler en klage eller undlader at underrette den registrerede om forl├Şbet eller resultatet af en klage, der er indgivet i henhold til artikel┬á77, inden for tre m├ąneder.
  • En sag mod en tilsynsmyndighed anl├Žgges ved en domstol i den medlemsstat, hvor tilsynsmyndigheden er etableret.
  • Hvis sag anl├Žgges mod en afg├Şrelse fra en tilsynsmyndighed, der er truffet efter en udtalelse eller en afg├Şrelse fra Databeskyttelsesr├ądet i forbindelse med sammenh├Žngsmekanismen, fremsender tilsynsmyndigheden denne udtalelse eller afg├Şrelse til domstolen.