Artikel 88

Behandling i forbindelse med ansættelsesforhold

  • Medlemsstaterne kan ved lov eller i medf√łr af kollektive overenskomster fasts√¶tte mere specifikke bestemmelser for at sikre beskyttelse af rettighederne og frihedsrettighederne i forbindelse med behandling af arbejdstageres personoplysninger i ans√¶ttelsesforhold, navnlig med henblik p√• ans√¶ttelse, ans√¶ttelseskontrakter, herunder opfyldelse af forpligtelser fastsat ved lov eller i kollektive overenskomster, ledelse, planl√¶gning og tilrettel√¶ggelse af arbejdet, ligestilling og mangfoldighed p√• arbejdspladsen, arbejdsmilj√ł samt beskyttelse af arbejdsgiveres eller kunders ejendom og med henblik p√• individuel eller kollektiv ud√łvelse og nydelse af rettigheder og fordele i forbindelse med ans√¶ttelse samt med henblik p√• oph√łr af ans√¶ttelsesforhold.
  • Disse bestemmelser skal omfatte passende og specifikke foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes menneskelige v√¶rdighed, legitime interesser og grundl√¶ggende rettigheder, s√¶rlig med hensyn til gennemsigtighed i behandlingen, overf√łrsel af personoplysninger inden for en koncern eller gruppe af foretagender, der ud√łver en f√¶lles √łkonomisk aktivitet, og overv√•gningssystemer p√• arbejdspladsen.
  • Hver medlemsstat giver senest den 25. maj 2018 Kommissionen meddelelse om de bestemmelser, som den vedtager i henhold til stk.¬†1, og underretter den straks om alle senere √¶ndringer, der ber√łrer dem.