Artikel 20

Ret til dataportabilitet

  • Den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlĂŠsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til, nĂ„r:
    • a) behandlingen er baseret pĂ„ samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a), eller artikel 9, stk. 2, litra a), eller pĂ„ en kontrakt, jf. artikel 6, stk. 1, litra b), og
    • b) behandlingen foretages automatisk.
  • NĂ„r den registrerede udĂžver sin ret til dataportabilitet i henhold til stk. 1, har den registrerede ret til at fĂ„ transmitteret personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis det er teknisk muligt.
  • UdĂžvelsen af den ret, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, berĂžrer ikke artikel 17. Den nĂŠvnte ret finder ikke anvendelse pĂ„ behandling, der er nĂždvendig for udfĂžrelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhĂžrer under offentlig myndighedsudĂžvelse, som den dataansvarlige har fĂ„et pĂ„lagt.
  • Den ret, der er omhandlet i stk. 1, mĂ„ ikke krĂŠnke andres rettigheder eller frihedsrettigheder.