Artikel 81

Udsættelse af en sag

  • Hvis en kompetent domstol i en medlemsstat har oplysninger om, at der verserer en sag vedr√łrende samme genstand for s√• vidt ang√•r behandling foretaget af den samme dataansvarlige eller databehandler ved en domstol i en anden medlemsstat, skal den rette henvendelse til p√•g√¶ldende domstol i den anden medlemsstat for at bekr√¶fte eksistensen af en s√•dan sag.
  • Hvis der verserer en sag vedr√łrende samme genstand for s√• vidt ang√•r behandling foretaget af den samme dataansvarlige eller databehandler ved en domstol i en anden medlemsstat, kan enhver anden kompetent domstol end den, ved hvilken sagen f√łrst er anlagt, uds√¶tte sagen.
  • Hvis denne sag verserer ved f√łrste instans, kan enhver anden domstol end den, ved hvilken sagen f√łrst er anlagt, efter anmodning fra en af parterne ogs√• erkl√¶re sig inkompetent, hvis den domstol, ved hvilken sagen f√łrst er anlagt, har kompetence til at behandle de p√•g√¶ldende sager, og forening heraf er tilladt i henhold til dens lovgivning.