Artikel 50

Internationalt samarbejde om beskyttelse af personoplysninger

Kommissionen og tilsynsmyndighederne trĂŠffer i forhold til tredjelande og internationale organisationer de nĂždvendige foranstaltninger til at:

  • a) udvikle internationale samarbejdsmekanismer med henblik pĂ„ at lette effektiv hĂ„ndhĂŠvelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger
  • b) yde international gensidig bistand i hĂ„ndhĂŠvelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, herunder gennem anmeldelse, indbringelse af klager, efterforskningsbistand og informationsudveksling, under iagttagelse af de fornĂždne garantier for beskyttelse af personoplysninger og andre grundlĂŠggende rettigheder og frihedsrettigheder
  • c) inddrage relevante interessenter i drĂžftelser og aktiviteter, der har til formĂ„l at fremme det internationale samarbejde om hĂ„ndhĂŠvelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger
  • d) fremme udveksling og dokumentation af lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og praksis pĂ„ omrĂ„det, herunder om kompetencekonflikter med tredjelande.