Artikel 53

Generelle betingelser for medlemmer af en tilsynsmyndighed

 • Medlemsstaterne sikrer, at hvert medlem af en tilsynsmyndighed udnĂŠvnes efter en gennemsigtig procedure af:
 • — deres parlament

  — deres regering

  — deres statschef, eller

  — et uafhĂŠngigt organ, der i henhold til medlemsstaternes nationale ret har fĂ„et overdraget ansvaret for udnĂŠvnelsen.

 • Hvert medlem skal have de kvalifikationer, den erfaring og den kompetence, navnlig pĂ„ omrĂ„det beskyttelse af personoplysninger, der er nĂždvendige for at varetage dets hverv og udĂžve dets befĂžjelser.
 • Et medlems hverv ophĂžrer ved udlĂžbet af embedsperioden, ved frivillig fratrĂŠdelse eller ved obligatorisk fratrĂŠdelse i overensstemmelse med den pĂ„gĂŠldende medlemsstats nationale ret.
 • Et medlem mĂ„ kun afskediges i tilfĂŠlde af alvorligt embedsmisbrug, eller hvis medlemmet ikke lĂŠngere opfylder betingelserne for at varetage sit hverv.