Artikel 71

Rapporter

  • Databeskyttelsesr├ądet udarbejder en ├ąrlig rapport om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling i Unionen og, hvis det er relevant, i tredjelande og internationale organisationer. Rapporten offentligg├Şres og forel├Žgges Europa-Parlamentet, R├ądet og Kommissionen.
  • Den ├ąrlige rapport skal omfatte en gennemgang af den praktiske anvendelse af de retningslinjer og henstillinger og den bedste praksis, der er omhandlet i artikel┬á70, stk.┬á1, litra┬ál), og de bindende afg├Şrelser, der er omhandlet i artikel 65.