Artikel 68

Det Europæiske Databeskyttelsesråd

  • Det Europ√¶iske Databeskyttelsesr√•d (¬ĽDatabeskyttelsesr√•det¬ę) oprettes herved som et EU-organ med status som juridisk person.
  • Databeskyttelsesr√•det repr√¶senteres af sin formand.
  • Databeskyttelsesr√•det sammens√¶ttes af chefen for en tilsynsmyndighed i hver medlemsstat og af Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse eller deres respektive repr√¶sentanter.
  • Hvis mere end √©n tilsynsmyndighed i en medlemsstat er ansvarlig for at f√łre tilsyn med af anvendelsen af bestemmelserne i denne forordning, udn√¶vnes en f√¶lles repr√¶sentant i henhold til den p√•g√¶ldende medlemsstats nationale ret.
  • Kommissionen har ret til at deltage i Databeskyttelsesr√•dets aktiviteter og m√łder uden stemmeret. Kommissionen udpeger en repr√¶sentant. Formanden for Databeskyttelsesr√•det underretter Kommissionen om aktiviteterne i Databeskyttelsesr√•det.
  • I de i artikel¬†65 omhandlede tilf√¶lde har Den Europ√¶iske Tilsynsf√łrende for Databeskyttelse kun stemmeret i forbindelse med afg√łrelser, der vedr√łrer principper og bestemmelser, som g√¶lder for Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer, og som indholdsm√¶ssigt er i overensstemmelse med denne forordnings principper og bestemmelser.