Artikel 84

Sanktioner

  • Medlemsstaterne fasts├Žtter regler om andre sanktioner, der skal anvendes i tilf├Žlde af overtr├Ždelser af denne forordning, navnlig overtr├Ždelser, som ikke er underlagt administrative b├Şder i henhold til artikel 83, og tr├Žffer alle n├Şdvendige foranstaltninger for at sikre, at de anvendes. Sanktionerne skal v├Žre effektive, st├ą i et rimeligt forhold til overtr├Ždelsen og have afskr├Žkkende virkning.
  • Hver medlemsstat giver senest den 25. maj 2018 Kommissionen meddelelse om de bestemmelser, som den vedtager i henhold til stk.┬á1, og underretter den straks om alle senere ├Žndringer, der ber├Şrer dem.