Artikel 30

Fortegnelser over behandlingsaktiviteter

 • Hver dataansvarlig og hvis det er relevant, den dataansvarliges repr√¶sentant f√łrer fortegnelser over behandlingsaktiviteter under deres ansvar. Disse fortegnelser skal omfatte alle af f√łlgende oplysninger:
  • a) navn p√• og kontaktoplysninger for den dataansvarlige og, hvis det er relevant, den f√¶lles dataansvarlige, den dataansvarliges repr√¶sentant og databeskyttelsesr√•dgiveren
  • b) form√•lene med behandlingen
  • c) en beskrivelse af kategorierne af registrerede og kategorierne af personoplysninger
  • d) de kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, herunder modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
  • e) hvor det er relevant, overf√łrsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, herunder angivelse af dette tredjeland eller denne internationale organisation og i tilf√¶lde af overf√łrsler i henhold til artikel 49, stk. 1, andet afsnit, dokumentation for passende garantier
  • f) hvis det er muligt, de forventede tidsfrister for sletning af de forskellige kategorier af oplysninger
  • g) hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omhandlet i artikel 32, stk. 1.
 • Hver databehandler og, hvis det er relevant, databehandlerens repr√¶sentant f√łrer fortegnelser over alle kategorier af behandlingsaktiviteter, der foretages p√• vegne af en dataansvarlig, idet fortegnelsen skal indeholde:
  • a) navn p√• og kontaktoplysninger for databehandleren eller databehandlerne og for hver dataansvarlig, p√• hvis vegne databehandleren handler, samt, hvis det er relevant, den dataansvarliges eller databehandlerens repr√¶sentant og databeskyttelsesr√•dgiveren
  • b) de kategorier af behandling, der foretages p√• vegne af den enkelte dataansvarlige
  • c) hvor det er relevant, overf√łrsler af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation, herunder angivelse af dette tredjeland eller denne internationale organisation og i tilf√¶lde af overf√łrsler i henhold til artikel 49, stk. 1, andet afsnit, dokumentation for passende garantier
  • d) hvis det er muligt, en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omhandlet i artikel 32, stk. 1.
 • De fortegnelser, der er omhandlet i stk.¬†1 og 2, skal foreligge skriftligt, herunder elektronisk.
 • Den dataansvarlige eller databehandleren samt, hvis det er relevant, den dataansvarliges eller databehandlerens repr√¶sentant stiller efter anmodning fortegnelserne til r√•dighed for tilsynsmyndigheden.
 • De i stk.¬†1 og 2 omhandlede forpligtelser finder ikke anvendelse p√• et foretagende eller en organisation, der besk√¶ftiger under 250 personer, medmindre den behandling, som den foretager, sandsynligvis vil medf√łre en risiko for registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, behandlingen ikke er lejlighedsvis, eller behandlingen omfatter s√¶rlige kategorier af oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, eller personoplysninger vedr√łrende straffedomme og lovovertr√¶delser, jf. artikel 10.