Artikel 36

Forudg√•ende h√łring

 • Den dataansvarlige h√łrer tilsynsmyndigheden inden behandling, s√•fremt en konsekvensanalyse vedr√łrende databeskyttelse foretaget i henhold til artikel 35 viser, at behandlingen vil f√łre til h√łj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begr√¶nse risikoen.
 • Hvis tilsynsmyndigheden finder, at den planlagte behandling omhandlet i stk. 1 overtr√¶der denne forordning, navnlig hvis den dataansvarlige ikke tilstr√¶kkeligt har identificeret eller begr√¶nset risikoen, skal tilsynsmyndigheden inden for en periode p√• op til otte uger efter modtagelse af anmodningen om h√łring give den dataansvarlige og, hvor det er relevant, databehandleren skriftlig r√•dgivning og kan i den forbindelse anvende enhver af sine bef√łjelser, jf. artikel¬†58. Denne periode kan forl√¶nges med seks uger under hensyntagen til den p√•t√¶nkte behandlings kompleksitet. Tilsynsmyndigheden underretter den dataansvarlige og, hvor det er relevant, databehandleren om enhver s√•dan forl√¶ngelse senest en m√•ned efter modtagelse af anmodningen om h√łring sammen med begrundelsen for forsinkelsen. Disse perioder kan suspenderes, indtil tilsynsmyndigheden har modtaget oplysninger, som den har anmodet om med henblik p√• h√łringen.
 • N√•r tilsynsmyndigheden skal h√łres i henhold til stk. 1, indgiver den dataansvarlige f√łlgende til tilsynsmyndigheden:
  • a) hvor det er relevant, ansvarsomr√•derne for henholdsvis den dataansvarlige, f√¶lles dataansvarlige og databehandleren, der er involveret i behandlingen, navnlig med hensyn til behandling inden for en koncern
  • b) den planlagte behandlings form√•l og hj√¶lpemidler
  • c) foranstaltninger og garantier til beskyttelse af de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder i henhold til denne forordning
  • d) hvor det er relevant, databeskyttelsesr√•dgiverens kontaktoplysninger
  • e) konsekvensanalysen vedr√łrende databeskyttelse i henhold til artikel 35, og
  • f) andre oplysninger, som tilsynsmyndigheden anmoder om.
 • Medlemsstaterne h√łrer tilsynsmyndigheden som led i udarbejdelse af et forslag til lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger, som skal vedtages af et nationalt parlament, eller af en regulerende foranstaltning, der har hjemmel i en s√•dan lovgivningsm√¶ssig foranstaltning, som vedr√łrer behandling.
 • Uanset stk. 1 kan det i medlemsstaternes nationale ret kr√¶ves, at dataansvarlige h√łrer og opn√•r forudg√•ende tilladelse fra tilsynsmyndigheden i forbindelse med en dataansvarligs behandling under udf√łrelsen af en opgave i samfundets interesse, herunder behandling i forbindelse med social sikring og folkesundhed.