Artikel 74

Formandens opgaver

  • Formanden har f├Şlgende opgaver:
    • a) at indkalde til m├Şder i Databeskyttelsesr├ądet og udarbejde dagsordenen herfor
    • b) at underrette den ledende tilsynsmyndighed og de ber├Şrte tilsynsmyndigheder om de afg├Şrelser, der vedtages af Databeskyttelsesr├ądet i henhold til artikel 65
    • c) at sikre, at Databeskyttelsesr├ądets opgaver udf├Şres rettidigt, navnlig i forbindelse med den sammenh├Žngsmekanisme, der er omhandlet i artikel 63.
  • Databeskyttelsesr├ądet fastl├Žgger fordelingen af opgaver mellem formanden og n├Žstform├Žndene i sin forretningsorden.