Artikel 79

Adgang til effektive retsmidler over for en dataansvarlig eller databehandler

  • Uden at det ber├Şrer andre tilg├Žngelige administrative eller udenretslige klageadgange, herunder retten til at indgive klage til en tilsynsmyndighed i henhold til artikel 77, skal den enkelte registrerede have adgang til effektive retsmidler, hvis vedkommende finder, at vedkommendes rettigheder i henhold til denne forordning er blevet kr├Žnket som f├Şlge af behandling af vedkommendes personoplysninger i strid med denne forordning.
  • En sag mod en dataansvarlig eller en databehandler anl├Žgges ved en domstol i den medlemsstat, hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret. Alternativt kan en s├ądan sag anl├Žgges ved en domstol i den medlemsstat, hvor den registrerede har sit s├Ždvanlige opholdssted, medmindre den dataansvarlige eller databehandleren er en offentlig myndighed i en medlemsstat, der ud├Şver sine offentligretlige bef├Şjelser.