Artikel 19

Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begr├Žnsning af behandling

    Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller sletning af personoplysningerne eller begr├Žnsning af behandling, der er udf├Şrt i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsm├Žssigt vanskeligt. Den dataansvarlige oplyser den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.