Artikel 56

Den ledende tilsynsmyndigheds kompetence

  • Uden at det berĂžrer artikel 55 er tilsynsmyndigheden for den dataansvarliges eller databehandlerens hovedvirksomhed eller eneste etablering kompetent til at fungere som ledende tilsynsmyndighed for den grĂŠnseoverskridende behandling, der foretages af denne dataansvarlige eller databehandler efter proceduren i artikel 60.
  • Uanset stk. 1 er hver tilsynsmyndighed kompetent til at behandle en indgivet klage eller en eventuel overtrĂŠdelse af denne forordning, hvis genstanden alene vedrĂžrer en etablering i dens medlemsstat eller alene i vĂŠsentlig grad pĂ„virker registrerede i dens medlemsstat.
  • I de i denne artikels stk. 2 omhandlede tilfĂŠlde underretter tilsynsmyndigheden straks den ledende tilsynsmyndighed om dette forhold. Den ledende tilsynsmyndighed beslutter inden for en frist pĂ„ tre uger efter at vĂŠre blevet underrettet, om den vil behandle sagen efter proceduren i artikel 60 under hensyntagen til, hvorvidt den dataansvarlige eller databehandleren er etableret i den underrettende tilsynsmyndigheds medlemsstat
  • Hvis den ledende tilsynsmyndighed beslutter at behandle sagen, finder proceduren i artikel 60 anvendelse. Den tilsynsmyndighed, der underrettede den ledende tilsynsmyndighed, kan forelĂŠgge den ledende tilsynsmyndighed et udkast til afgĂžrelse. Den ledende tilsynsmyndighed tager stĂžrst muligt hensyn til dette udkast, nĂ„r den udarbejder udkastet til afgĂžrelse, jf. artikel 60, stk. 3.
  • Beslutter den ledende tilsynsmyndighed ikke at behandle sagen, behandler den tilsynsmyndighed, der forelagde sagen for den ledende tilsynsmyndighed, sagen i overensstemmelse med artikel 61 og 62.
  • Den ledende tilsynsmyndighed er den dataansvarliges eller databehandlerens eneste kontakt i forbindelse med den grĂŠnseoverskridende behandling, der foretages af denne dataansvarlige eller databehandler.