Artikel 56

Den ansvariga tillsynsmyndighetens behörighet

  • Utan att det pĂ„verkar tillĂ€mpningen av artikel 55 ska tillsynsmyndigheten för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets huvudsakliga verksamhetsstĂ€lle eller enda verksamhetsstĂ€lle vara behörig att agera som ansvarig tillsynsmyndighet för den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets grĂ€nsöverskridande behandling i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60.
  • Genom undantag frĂ„n punkt 1 ska varje tillsynsmyndighet vara behörig att behandla ett klagomĂ„l som lĂ€mnats in till denna eller en eventuell övertrĂ€delse av denna förordning, om sakfrĂ„gan i Ă€rendet endast rör ett verksamhetsstĂ€lle i medlemsstaten eller i vĂ€sentlig grad pĂ„verkar registrerade endast i medlemsstaten.
  • I de fall som avses i punkt 2 i den hĂ€r artikeln ska tillsynsmyndigheten utan dröjsmĂ„l informera den ansvariga tillsynsmyndigheten om detta Ă€rende. Inom tre veckor frĂ„n det att den underrĂ€ttats ska den ansvariga tillsynsmyndigheten besluta huruvida den kommer att behandla Ă€rendet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60, med hĂ€nsyn till huruvida den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det har eller inte har ett verksamhetsstĂ€lle som Ă€r belĂ€get i den medlemsstat dĂ€r den tillsynsmyndighet som lĂ€mnat informationen Ă€r belĂ€gen.
  • Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att behandla Ă€rendet ska det ske i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 60. Den tillsynsmyndighet som underrĂ€ttade den ansvariga tillsynsmyndigheten fĂ„r lĂ€mna in ett utkast till beslut till den ansvariga tillsynsmyndigheten. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska ta största möjliga hĂ€nsyn till detta utkast till beslut nĂ€r det utarbetar det utkast till beslut som avses i artikel 60.3.
  • Om den ansvariga tillsynsmyndigheten beslutar att inte behandla Ă€rendet ska den tillsynsmyndighet som underrĂ€ttade den ansvariga tillsynsmyndigheten behandla Ă€rendet i enlighet med artiklarna 61 och 62.
  • Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska vara den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets enda motpart nĂ€r det gĂ€ller den registreringsansvariges eller den personuppgiftsbitrĂ€dets grĂ€nsöverskridande behandling.