Artikel 59

Verksamhetsrapporter

    Varje tillsynsmyndighet ska upprÀtta en Ärlig rapport om sin verksamhet, vilken kan omfatta en förteckning över typer av anmÀlda övertrÀdelser och typer av ÄtgÀrder som vidtagits i enlighet med artikel 58.2. Rapporterna ska översÀndas till det nationella parlamentet, regeringen och andra myndigheter som utsetts genom medlemsstatens nationella rÀtt. De ska göras tillgÀngliga för allmÀnheten, kommissionen och styrelsen.