Artikel 46

Överföring som omfattas av lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder

 • I avsaknad av ett beslut i enlighet med artikel 45.3, fĂ„r en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de endast överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation efter att ha vidtagit lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder, och pĂ„ villkor att lagstadgade rĂ€ttigheter för registrerade och effektiva rĂ€ttsmedel för registrerade finns tillgĂ€ngliga.
 • LĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder enligt punkt 1 fĂ„r, utan att det krĂ€vs sĂ€rskilt tillstĂ„nd frĂ„n en övervakningsmyndighet, ta formen av
  • a) ett rĂ€ttsligt bindande och verkstĂ€llbart instrument mellan offentliga myndigheter eller organ,
  • b) bindande företagsbestĂ€mmelser i enlighet med artikel 47,
  • c) standardiserade dataskyddsbestĂ€mmelser som antas av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2,
  • d) standardiserade dataskyddsbestĂ€mmelser som antagits av en tillsynsmyndighet och godkĂ€nts av kommissionen i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2,
  • e) en godkĂ€nd uppförandekod enlig artikel 40 tillsammans med rĂ€ttsligt bindande och verkstĂ€llbara Ă„taganden för den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det i tredjelandet att tillĂ€mpa lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder, Ă€ven nĂ€r det gĂ€ller registrerades rĂ€ttigheter, eller
  • f) en godkĂ€nd certifieringsmekanism enlig artikel 42 tillsammans med rĂ€ttsligt bindande och verkstĂ€llbara Ă„taganden för den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbitrĂ€det i tredjelandet att tillĂ€mpa lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder, Ă€ven nĂ€r det gĂ€ller de registrerades rĂ€ttigheter.
 • Med förbehĂ„ll för tillstĂ„nd frĂ„n den behöriga tillsynsmyndigheten, fĂ„r lĂ€mpliga skyddsĂ„tgĂ€rder enligt punkt 1 ocksĂ„ i synnerhet ta formen av
  • a) avtalsklausuler mellan den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det och den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbitrĂ€det eller mottagaren av personuppgifterna i tredjelandet eller den internationella organisationen, eller
  • b) bestĂ€mmelser som ska införas i administrativa överenskommelser mellan offentliga myndigheter eller organ vilka inbegriper verkstĂ€llbara och faktiska rĂ€ttigheter för registrerade.
 • Tillsynsmyndigheten ska tillĂ€mpa den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63 i de fall som avses i punkt 3 i den hĂ€r artikeln.
 • TillstĂ„nd frĂ„n en medlemsstat eller tillsynsmyndighet pĂ„ grundval av artikel 26.2 i direktiv 95/46/EG ska förbli giltigt tills det, vid behov, Ă€ndrats, ersatts eller upphĂ€vts av den tillsynsmyndigheten. De beslut som fattas av kommissionen pĂ„ grundval av artikel 26.4 i direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de, vid behov, Ă€ndrats, ersatts eller upphĂ€vts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 2 i den hĂ€r artikeln.