Artikel 7

Villkor för samtycke

  • Om behandlingen grundar sig pĂ„ samtycke, ska den personuppgiftsansvarige kunna visa att den registrerade har samtyckt till behandling av sina personuppgifter.
  • Om den registrerades samtycke lĂ€mnas i en skriftlig förklaring som ocksĂ„ rör andra frĂ„gor, ska begĂ€ran om samtycke lĂ€ggas fram pĂ„ ett sĂ€tt som klart och tydligt kan sĂ€rskiljas frĂ„n de andra frĂ„gorna i en begriplig och lĂ€tt tillgĂ€nglig form, med anvĂ€ndning av klart och tydligt sprĂ„k. Om en del av förklaringen innebĂ€r en övertrĂ€delse av denna förordning, ska denna del inte vara bindande.
  • De registrerade ska ha rĂ€tt att nĂ€r som helst Ă„terkalla sitt samtycke. Återkallandet av samtycket ska inte pĂ„verka lagligheten av behandling som grundar sig pĂ„ samtycke, innan detta Ă„terkallas. Innan samtycke lĂ€mnas ska den registrerade informeras om detta. Det ska vara lika lĂ€tt att Ă„terkalla som att ge sitt samtycke.
  • Vid bedömning av huruvida samtycke Ă€r frivilligt ska största hĂ€nsyn bland annat tas till huruvida genomförandet av ett avtal, inbegripet tillhandahĂ„llandet av en tjĂ€nst, har gjorts beroende av samtycke till sĂ„dan behandling av personuppgifter som inte Ă€r nödvĂ€ndig för genomförandet av det avtalet.