Artikel 85

Behandling och yttrande- och informationsfriheten

  • Medlemsstaterna ska i lag förena rĂ€tten till integritet i enlighet med denna förordning med yttrande- och informationsfriheten, inbegripet behandling som sker för journalistiska Ă€ndamĂ„l eller för akademiskt, konstnĂ€rligt eller litterĂ€rt skapande.
  • Medlemsstaterna ska, för behandling som sker för journalistiska Ă€ndamĂ„l eller för akademiskt, konstnĂ€rligt eller litterĂ€rt skapande, faststĂ€lla undantag eller avvikelser frĂ„n kapitel II (principer), kapitel III (den registrerades rĂ€ttigheter), kapitel IV (personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbitrĂ€de), kapitel V (överföring av personuppgifter till tredjelĂ€nder eller internationella organisationer), kapitel VI (oberoende tillsynsmyndigheter), kapitel VII (samarbete och enhetlighet) och kapitel IX (sĂ€rskilda situationer vid behandling av personuppgifter) om dessa Ă€r nödvĂ€ndiga för att förena rĂ€tten till integritet med yttrande- och informationsfriheten.
  • Varje medlemsstat ska till kommissionen anmĂ€la de bestĂ€mmelser i sin lagstiftning som den antagit i enlighet med punkt 2, samt utan dröjsmĂ„l anmĂ€la eventuell senare Ă€ndringslagstiftning eller Ă€ndringar som berör dem.