Artikel 27

FöretrÀdare för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbitrÀden som inte Àr etablerade i unionen

  • Om artikel 3.2 tillĂ€mpas ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det skriftligen utse en företrĂ€dare i unionen.
  • Skyldigheten enligt punkt 1 i denna artikel ska inte gĂ€lla
    • a) tillfĂ€llig behandling som inte omfattar behandling i stor omfattning av sĂ€rskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 9.1, eller behandling av personuppgifter avseende fĂ€llande domar i brottmĂ„l samt övertrĂ€delser, som avses i artikel 10, och som sannolikt inte kommer att medföra en risk för fysiska personers rĂ€ttigheter och friheter, med hĂ€nsyn till behandlingens art, sammanhang, omfattning och Ă€ndamĂ„l, eller
    • b) en offentlig myndighet eller ett offentligt organ.
  • FöretrĂ€daren ska vara etablerad i en av de medlemsstater dĂ€r de registrerade, vars personuppgifter behandlas i samband med att de erbjuds varor eller tjĂ€nster, eller vars beteende övervakas, befinner sig.
  • FöretrĂ€daren ska pĂ„ den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets uppdrag, utöver eller i stĂ€llet för den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det, fungera som kontaktperson för i synnerhet tillsynsmyndigheter och registrerade, i alla frĂ„gor som har anknytning till behandlingen, i syfte att sĂ€kerstĂ€lla efterlevnad av denna förordning.
  • Att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det utser en företrĂ€dare ska inte pĂ„verka de rĂ€ttsliga Ă„tgĂ€rder som skulle kunna inledas mot den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det.