Artikel 67

Utbyte av information

    Kommissionen får anta genomförandeakter med allmän räckvidd i syfte att närmare ange tillvägagångssätten för elektroniskt utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter samt mellan tillsynsmyndigheter och styrelsen, särskilt det standardiserade format som avses i artikel 64.

    Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.