Artikel 2

Materiellt tillÀmpningsomrÄde

 • Denna förordning ska tillĂ€mpas pĂ„ sĂ„dan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas pĂ„ automatisk vĂ€g samt pĂ„ annan behandling Ă€n automatisk av personuppgifter som ingĂ„r i eller kommer att ingĂ„ i ett register.
 • Denna förordning ska inte tillĂ€mpas pĂ„ behandling av personuppgifter som
  • a) utgör ett led i en verksamhet som inte omfattas av unionsrĂ€tten,
  • b) medlemsstaterna utför nĂ€r de bedriver verksamhet som omfattas av avdelning V kapitel 2 i EU-fördraget,
  • c) en fysisk person utför som ett led i verksamhet av rent privat natur eller som har samband med hans eller hennes hushĂ„ll,
  • d) behöriga myndigheter utför i syfte att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkstĂ€lla straffrĂ€ttsliga pĂ„följder, i vilket Ă€ven ingĂ„r att skydda mot samt förebygga och förhindra hot mot den allmĂ€nna sĂ€kerheten.
 • Förordning (EG) nr 45/2001 Ă€r tillĂ€mplig pĂ„ den behandling av personuppgifter som sker i EU:s institutioner, organ och byrĂ„er. Förordning (EG) nr 45/2001 och de av unionens övriga rĂ€ttsakter som Ă€r tillĂ€mpliga pĂ„ sĂ„dan behandling av personuppgifter ska anpassas till principerna och bestĂ€mmelserna i denna förordning i enlighet med artikel 98.
 • Denna förordning pĂ„verkar inte tillĂ€mpningen av direktiv 2000/31/EG, sĂ€rskilt bestĂ€mmelserna om tjĂ€nstelevererande mellanhĂ€nders ansvar i artiklarna 12–15 i det direktivet.