Artikel 19

AnmÀlningsskyldighet avseende rÀttelse eller radering av personuppgifter och begrÀnsning av behandling

    Den personuppgiftsansvarige ska underrÀtta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lÀmnats ut om eventuella rÀttelser eller radering av personuppgifter eller begrÀnsningar av behandling som skett i enlighet med artiklarna 16, 17.1 och 18, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell anstrÀngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare pÄ den registrerades begÀran.