Artikel 95

FörhÄllande till direktiv 2002/58/EG

    Denna förordning ska inte innebÀra nÄgra ytterligare förpliktelser för fysiska eller juridiska personer som behandlar personuppgifter inom ramen för tillhandahÄllande av allmÀnt tillgÀngliga elektroniska kommunikationstjÀnster i allmÀnna kommunikationsnÀt i unionen, nÀr det gÀller omrÄden inom vilka de redan omfattas av sÀrskilda skyldigheter för samma ÀndamÄl i enlighet med direktiv 2002/58/EG.