Artikel 86

Behandling och allmÀnhetens tillgÄng till allmÀnna handlingar

    Personuppgifter i allmÀnna handlingar som förvaras av en myndighet eller ett offentligt organ eller ett privat organ för utförande av en uppgift av allmÀnt intresse fÄr lÀmnas ut av myndigheten eller organet i enlighet med den unionsrÀtt eller den medlemsstats nationella rÀtt som myndigheten eller det offentliga organet omfattas av, för att jÀmka samman allmÀnhetens rÀtt att fÄ tillgÄng till allmÀnna handlingar med rÀtten till skydd av personuppgifter i enlighet med denna förordning.