Artikel 97

Kommissionsrapporter

  • Senast den 25 maj 2020 och dĂ€refter vart fjĂ€rde Ă„r ska kommissionen överlĂ€mna en rapport om tillĂ€mpningen och översynen av denna förordning till Europaparlamentet och rĂ„det.
  • Inom ramen för de utvĂ€rderingar och översyner som avses i punkt 1 ska kommissionen sĂ€rskilt undersöka hur följande bestĂ€mmelser tillĂ€mpas och fungerar:
    • a) Kapitel V om överföring av personuppgifter till tredjelĂ€nder och internationella organisationer, sĂ€rskilt nĂ€r det gĂ€ller beslut som antagits enligt artikel 45.3 i den hĂ€r förordningen och beslut som antagits pĂ„ grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG.
    • b) Kapitel VII om samarbete och enhetlighet.
  • Med avseende pĂ„ tillĂ€mpningen av punkt 1 fĂ„r kommissionen begĂ€ra information frĂ„n medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna.
  • Kommissionen ska nĂ€r den utför de utvĂ€rderingar och översyner som avses i punkterna 1 och 2 ta hĂ€nsyn till stĂ„ndpunkter och slutsatser frĂ„n Europaparlamentet, rĂ„det och andra relevanta organ och kĂ€llor.
  • Kommissionen ska om nödvĂ€ndigt överlĂ€mna lĂ€mpliga förslag om Ă€ndring av denna förordning, med sĂ€rskild hĂ€nsyn till informationsteknikens utveckling och mot bakgrund av tendenserna inom informationssamhĂ€llet.