Artikel 62

Tillsynsmyndigheters gemensamma insatser

  • Tillsynsmyndigheter ska vid behov genomföra gemensamma insatser, inbegripet gemensamma utredningar och gemensamma verkstĂ€llighetsĂ„tgĂ€rder i vilka ledamöter eller personal frĂ„n andra medlemsstaters tillsynsmyndigheter deltar.
  • Om den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det har verksamhetsstĂ€llen i flera medlemsstater eller om ett betydande antal registrerade personer i mer Ă€n en medlemsstat sannolikt kommer att pĂ„verkas i vĂ€sentlig grad av att uppgifter behandlas, ska tillsynsmyndigheterna i var och en av dessa medlemsstater ha rĂ€tt att delta i de gemensamma insatserna. Den tillsynsmyndighet som Ă€r behörig enligt artikel 56.1 eller 56.4 ska bjuda in tillsynsmyndigheterna i var och en av de berörda medlemsstaterna att delta i de gemensamma insatserna och ska utan dröjsmĂ„l svara pĂ„ en annan tillsynsmyndighets begĂ€ran att fĂ„ delta.
  • En tillsynsmyndighet fĂ„r, i enlighet med medlemsstatens nationella rĂ€tt och efter godkĂ€nnande frĂ„n ursprungslandets tillsynsmyndighet, tilldela befogenheter, inklusive utredningsbefogenheter, till ledamöter eller personal frĂ„n ursprungslandets tillsynsmyndighet som deltar i gemensamma insatser eller, i den mĂ„n lagstiftningen i den medlemsstat som Ă€r vĂ€rdland för tillsynsmyndigheten tillĂ„ter detta, medge att ursprungslandets tillsynsmyndighets ledamöter eller personal utövar utredningsbefogenheter enligt lagstiftningen i ursprungslandets tillsynsmyndighets medlemsstat. SĂ„dana utredningsbefogenheter fĂ„r endast utövas under vĂ€gledning och i nĂ€rvaro av ledamöter eller personal frĂ„n vĂ€rdlandets tillsynsmyndighet. Ledamöter och personal frĂ„n ursprungslandets tillsynsmyndighet ska omfattas av den medlemsstats nationella rĂ€tt som gĂ€ller för vĂ€rdlandets tillsynsmyndighet.
  • Om personal frĂ„n ursprungslandets tillsynsmyndighet verkar i en annan medlemsstat i enlighet med punkt 1 ska vĂ€rdtillsynsmyndighetens medlemsstat ansvara för deras handlingar, vilket inbegriper ansvar för skador som personalen vĂ„llar i samband med insatserna, i enlighet med rĂ€tten i den medlemsstat pĂ„ vars territorium personalen verkar.
  • Den medlemsstat pĂ„ vars territorium skadorna förorsakades ska ersĂ€tta sĂ„dana skador enligt de villkor som gĂ€ller för skador som förorsakas av dess egen personal. Den medlemsstat vars tillsynsmyndighets tjĂ€nstemĂ€n har orsakat en person skada pĂ„ nĂ„gon annan medlemsstats territorium ska fullt ut ersĂ€tta den andra medlemsstaten för det belopp som denna har betalat ut till den personens rĂ€ttsinnehavare.
  • Utan att det pĂ„verkar rĂ€ttigheterna gentemot tredje man och tillĂ€mpningen av punkt 5, ska varje medlemsstat i de fall som nĂ€mns i punkt 1 avstĂ„ frĂ„n att krĂ€va ersĂ€ttning frĂ„n en annan medlemsstat för skador som avses i punkt 4.
  • Om en gemensam insats planeras och en tillsynsmyndighet inte inom en mĂ„nad har uppfyllt sin skyldighet enligt punkt 2 i den hĂ€r artikeln, andra meningen fĂ„r övriga tillsynsmyndigheter anta provisoriska Ă„tgĂ€rder pĂ„ sina respektive medlemsstaters territorium i enlighet med artikel 55. I detta fall ska det brĂ„dskande behov av att agera enligt artikel 66.1 anses vara uppfyllt och krĂ€va ett yttrande eller ett brĂ„dskande bindande beslut frĂ„n styrelsen i enlighet med artikel 66.2.