Artikel 62

Tilsynsmyndigheders fælles aktiviteter

  • Hvis det er hensigtsm√¶ssigt, gennemf√łrer tilsynsmyndighederne f√¶lles aktiviteter, herunder f√¶lles unders√łgelses- og h√•ndh√¶velsesforanstaltninger, som medlemmer eller medarbejdere fra andre medlemsstaters tilsynsmyndigheder deltager i.
  • Hvis den dataansvarlige eller databehandleren har etableringer i flere medlemsstater, eller hvor et betydeligt antal registrerede i mere end √©n medlemsstat sandsynligvis p√•virkes i v√¶sentlig grad af behandlingsaktiviteter, har tilsynsmyndigheden i hver af disse medlemsstater ret til at deltage i f√¶lles aktiviteter. Den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel¬†56, stk.¬†1 eller 4, indbyder tilsynsmyndigheden i hver af disse medlemsstater til at deltage i de f√¶lles aktiviteter og besvarer straks en tilsynsmyndigheds anmodning om deltagelse.
  • En tilsynsmyndighed kan i overensstemmelse med medlemsstatens nationale ret og med den udsendende tilsynsmyndigheds godkendelse delegere bef√łjelser, herunder unders√łgelsesbef√łjelser, til den udsendende tilsynsmyndigheds medlemmer eller medarbejdere, som deltager i f√¶lles aktiviteter, eller, for s√• vidt national ret i v√¶rtstilsynsmyndighedens medlemsstat tillader det, tillade, at den udsendende tilsynsmyndigheds medlemmer eller medarbejdere ud√łver deres unders√łgelsesbef√łjelser i overensstemmelse med retten i den udsendende tilsynsmyndigheds medlemsstat. S√•danne unders√łgelsesbef√łjelser m√• kun ud√łves under vejledning og i tilstedev√¶relse af v√¶rtstilsynsmyndighedens medlemmer eller medarbejdere. Den udsendende tilsynsmyndigheds medlemmer eller medarbejdere er underlagt national ret i v√¶rtstilsynsmyndighedens medlemsstat.
  • Hvis en udsendende tilsynsmyndigheds medarbejdere i henhold til stk.¬†1 udf√łrer aktiviteter i en anden medlemsstat, p√•tager v√¶rtstilsynsmyndighedens medlemsstat sig ansvaret for deres handlinger, herunder erstatningsansvar for enhver skade, som de m√•tte forvolde under udf√łrelsen af deres aktiviteter, i overensstemmelse med retten i den medlemsstat, p√• hvis omr√•de de udf√łrer aktiviteter.
  • Den medlemsstat, p√• hvis omr√•de skade forvoldes, erstatter den p√•g√¶ldende skade p√• samme betingelser som skader forvoldt af dens egne medarbejdere. Den udsendende tilsynsmyndigheds medlemsstat, hvis medarbejdere har forvoldt skade p√• personer p√• en anden medlemsstats omr√•de, skal fuldt ud godtg√łre alle bel√łb, som denne anden medlemsstat har betalt i skadeserstatning til de berettigede personer p√• deres vegne.
  • Uden at det ber√łrer ud√łvelsen af rettigheder over for tredjemand og med undtagelse af det i stk.¬†5 omhandlede tilf√¶lde, giver den enkelte medlemsstat i det tilf√¶lde, der er omhandlet i stk.¬†1, afkald p√• at kr√¶ve godtg√łrelse fra en anden medlemsstat i forbindelse med skade som omhandlet i stk. 4.
  • Hvis der planl√¶gges en f√¶lles aktivitet, og en tilsynsmyndighed ikke opfylder forpligtelsen i stk.¬†2, andet punktum, inden for en m√•ned, kan de andre tilsynsmyndigheder vedtage en forel√łbig foranstaltning p√• deres medlemsstats omr√•de i overensstemmelse med artikel¬†55. I dette tilf√¶lde antages kravet om behovet for at handle omg√•ende, jf. artikel¬†66, stk.¬†1, at v√¶re opfyldt, og at kr√¶ve en hurtig bindende afg√łrelse fra Databeskyttelsesr√•det, jf. artikel¬†66, stk.¬†2.