Artikel 23

Begrænsninger

 • EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige eller databehandleren er underlagt, kan ved lovgivningsm√¶ssige foranstaltninger begr√¶nse r√¶kkevidden af de forpligtelser og rettigheder, der er omhandlet i artikel¬†12-22 og 34 samt artikel 5, for s√• vidt bestemmelserne heri svarer til rettighederne og forpligtelserne i artikel¬†12-22, n√•r en s√•dan begr√¶nsning respekterer det v√¶sentligste indhold af de grundl√¶ggende rettigheder og frihedsrettigheder og er en n√łdvendig og forholdsm√¶ssig foranstaltning i et demokratisk samfund af hensyn til:
  • a) statens sikkerhed
  • b) forsvaret
  • c) den offentlige sikkerhed
  • d) forebyggelse, efterforskning, afsl√łring eller retsforf√łlgning af strafbare handlinger eller fuldbyrdelse af strafferetlige sanktioner, herunder beskyttelse mod og forebyggelse af trusler mod den offentlige sikkerhed
  • e) andre vigtige m√•ls√¶tninger i forbindelse med beskyttelse af Unionens eller en medlemsstats generelle samfundsinteresser, navnlig Unionens eller en medlemsstats v√¶sentlige √łkonomiske eller finansielle interesser, herunder valuta-, budget- og skatteanliggender, folkesundhed og social sikkerhed
  • f) beskyttelse af retsv√¶senets uafh√¶ngighed og retssager
  • g) forebyggelse, efterforskning, afsl√łring og retsforf√łlgning i forbindelse med brud p√• etiske regler for lovregulerede erhverv
  • h) kontrol-, tilsyns- eller reguleringsfunktioner, herunder opgaver af midlertidig karakter, der er forbundet med offentlig myndighedsud√łvelse i de tilf√¶lde, der er omhandlet i litra¬†a)-e) og g)
  • i) beskyttelse af den registrerede eller andres rettigheder og frihedsrettigheder
  • j) h√•ndh√¶velse af civilretlige krav.
 • Navnlig skal enhver lovgivningsm√¶ssig foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, som minimum, hvor det er relevant, indeholde specifikke bestemmelser vedr√łrende:
  • a) form√•lene med behandlingen eller kategorierne af behandling
  • b) kategorierne af personoplysninger
  • c) r√¶kkevidden af de indf√łrte begr√¶nsninger
  • d) garantierne for at undg√• misbrug eller ulovlig adgang eller overf√łrsel
  • e) specifikation af den dataansvarlige eller kategorierne af dataansvarlige
  • f) opbevaringsperioder og de g√¶ldende garantier under hensyntagen til behandlingens karakter, omfang og form√•l eller kategorier af behandling
  • g) risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, og
  • h) de registreredes ret til at blive underrettet om begr√¶nsningen, medmindre dette kan skade form√•let med begr√¶nsningen.