Artikel 38

Databeskyttelsesrådgiverens stilling

  • Den dataansvarlige og databehandleren sikrer, at databeskyttelsesr√•dgiveren inddrages tilstr√¶kkeligt og rettidigt i alle sp√łrgsm√•l vedr√łrende beskyttelse af personoplysninger.
  • Den dataansvarlige og databehandleren st√łtter databeskyttelsesr√•dgiveren i forbindelse med udf√łrelsen af de i artikel 39 omhandlede opgaver ved at tilvejebringe de ressourcer, der er n√łdvendige for at udf√łre disse opgaver og opretholde databeskyttelsesr√•dgiverens ekspertise, samt adgang til personoplysninger og behandlingsaktiviteter.
  • Den dataansvarlige og databehandleren sikrer, at databeskyttelsesr√•dgiveren ikke modtager instrukser vedr√łrende udf√łrelsen af disse opgaver. Den p√•g√¶ldende m√• ikke afskediges eller straffes af den dataansvarlige eller databehandleren for at udf√łre sine opgaver. Databeskyttelsesr√•dgiveren rapporterer direkte til det √łverste ledelsesniveau hos den dataansvarlige eller databehandleren.
  • Registrerede kan kontakte databeskyttelsesr√•dgiveren ang√•ende alle sp√łrgsm√•l om behandling af deres oplysninger og om ud√łvelse af deres rettigheder i henhold til denne forordning.
  • Databeskyttelsesr√•dgiveren er underlagt tavshedspligt eller fortrolighed vedr√łrende udf√łrelsen af sine opgaver i overensstemmelse med EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
  • Databeskyttelsesr√•dgiveren kan udf√łre andre opgaver og have andre pligter. Den dataansvarlige eller databehandleren sikrer, at s√•danne opgaver og pligter ikke medf√łrer en interessekonflikt.