Artikel 24

Den dataansvarliges ansvar

  • Under hensyntagen til den p├ąg├Žldende behandlings karakter, omfang, sammenh├Žng og form├ąl samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder gennemf├Şrer den dataansvarlige passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre og for at v├Žre i stand til at p├ąvise, at behandling er i overensstemmelse med denne forordning. Disse foranstaltninger skal om n├Şdvendigt revideres og ajourf├Şres.
  • Hvis det st├ąr i rimeligt forhold til behandlingsaktiviteter, skal de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, omfatte den dataansvarliges implementering af passende databeskyttelsespolitikker.
  • Overholdelse af godkendte adf├Žrdskodekser som omhandlet i artikel 40 eller godkendte certificeringsmekanismer som omhandlet i artikel 42 kan bruges som et element til at p├ąvise overholdelse af den dataansvarliges forpligtelser.