Artikel 80

Repræsentation af registrerede

  • Den registrerede har ret til at bemyndige et organ, en organisation eller en sammenslutning, der er etableret i overensstemmelse med en medlemsstats nationale ret, som ikke arbejder med gevinst for √łje, hvis vedt√¶gtsm√¶ssige form√•l er af almen interesse, og som er aktiv p√• omr√•det for beskyttelse af registreredes rettigheder og frihedsrettigheder med hensyn til beskyttelse af deres personoplysninger, til at indgive en klage p√• sine vegne, til at ud√łve de rettigheder, der er omhandlet i artikel 77, 78 og 79, p√• sine vegne og til, hvis det er fastsat i medlemsstaternes nationale ret, at ud√łve retten til at modtage erstatning som omhandlet i artikel¬†82 p√• sine vegne.
  • Medlemsstaterne kan fasts√¶tte, at ethvert organ, enhver organisation eller enhver sammenslutning, jf. denne artikels stk. 1, uafh√¶ngigt af en bemyndigelse fra den registrerede har ret til at indgive en klage i den p√•g√¶ldende medlemsstat til den tilsynsmyndighed, der er kompetent i henhold til artikel 77, og til at ud√łve de rettigheder, der er omhandlet i artikel¬†78 og 79, hvis den/det har grund til at formode, at den registreredes rettigheder i henhold til denne forordning er blevet kr√¶nket som f√łlge af behandling.