80 artikla

Rekisteröityjen edustaminen

  • Rekister√∂idyll√§ on oikeus valtuuttaa voittoa tavoittelematon elin, j√§rjest√∂ tai yhdistys, joka on asianmukaisesti perustettu j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaisesti, jonka s√§√§nt√∂m√§√§r√§iset tavoitteet ovat yleisen edun mukaisia ja joka toimii rekister√∂idyille kuuluvien oikeuksien ja vapauksien suojaamisen alalla heid√§n henkil√∂tietojensa suojan osalta, tekem√§√§n valitus puolestaan ja k√§ytt√§m√§√§n puolestaan 77, 78 ja 79 artiklassa tarkoitettuja oikeuksia ja 82 artiklassa tarkoitettua korvauksensaamisoikeutta, jos siit√§ on s√§√§detty j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§.
  • J√§senvaltiot voivat s√§√§t√§√§, ett√§ t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla elimill√§, j√§rjest√∂ill√§ tai yhdistyksill√§ on oltava rekister√∂idyn valtuutuksesta riippumatta oikeus tehd√§ kyseisess√§ j√§senvaltiossa valitus 77 artiklan nojalla toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle ja oikeus k√§ytt√§√§ 78 ja 79 artiklassa tarkoitettuja oikeuksiaan, jos ne katsovat, ett√§ t√§h√§n asetukseen perustuvia rekister√∂idyn oikeuksia on loukattu k√§sittelyss√§.