49 artikla

Erityistilanteita koskevat poikkeukset

 • Jos ei ole tehty 45 artiklan 3 kohdan mukaista tietosuojan tason riitt√§vyytt√§ koskevaa p√§√§t√∂st√§ tai ei ole toteutettu 46 artiklassa tarkoitettuja asianmukaisia suojatoimia yrityst√§ koskevat sitovat s√§√§nn√∂t mukaan lukien, henkil√∂tietojen siirrot tai siirtojen sarjat kolmanteen maahan tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle voidaan suorittaa jollakin seuraavista edellytyksist√§:
  • a) rekister√∂ity on antanut nimenomaisen suostumuksensa ehdotettuun siirtoon sen j√§lkeen, kun h√§nelle on ilmoitettu, ett√§ t√§llaiset siirrot voivat aiheuttaa rekister√∂idylle riskej√§ tietosuojan tason riitt√§vyytt√§ koskevan p√§√§t√∂ksen ja asianmukaisten suojatoimien puuttumisen vuoksi;
  • b) siirto on tarpeen rekister√∂idyn ja rekisterinpit√§j√§n v√§lisen sopimuksen t√§yt√§nt√∂√∂npanemiseksi tai sopimuksen tekemist√§ edelt√§vien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekister√∂idyn pyynn√∂st√§;
  • c) siirto on tarpeen rekisterinpit√§j√§n ja toisen luonnollisen henkil√∂n tai oikeushenkil√∂n v√§lisen, rekister√∂idyn edun mukaisen sopimuksen tekemiseksi tai t√§yt√§nt√∂√∂npanemiseksi;
  • d) siirto on tarpeen t√§rke√§√§ yleist√§ etua koskevien syiden vuoksi;
  • e) siirto on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esitt√§miseksi tai puolustamiseksi;
  • f) siirto on tarpeen rekister√∂idyn tai muiden henkil√∂iden elint√§rkeiden etujen suojaamiseksi, jos rekister√∂ity on fyysisesti tai juridisesti estynyt antamasta suostumustaan;
  • g) siirto tehd√§√§n rekisterist√§, jonka tarkoituksena on unionin oikeuden tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂n mukaan tietojen antaminen yleis√∂lle ja joka on yleisesti yleis√∂n tai kenen tahansa sellaisen henkil√∂n k√§ytett√§viss√§, joka voi esitt√§√§ tiedonsaannille perustellun syyn, mutta ainoastaan silt√§ osin kuin rekisterin k√§yt√∂n edellytykset, joista s√§√§det√§√§n unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§, t√§yttyv√§t kussakin yksitt√§isess√§ tapauksessa.
   Jos siirto ei voi perustua 45 tai 46 artiklassa oleviin sääntöihin, kuten yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin, eikä mikään tämän kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisista erityistilanteita koskevista poikkeuksista sovellu, henkilötietoja voidaan siirtää kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ainoastaan, jos siirto ei ole toistuva, koskee ainoastaan rajallista määrää rekisteröityjä ja on tarpeen rekisterinpitäjän sellaisten pakottavien ja oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, joita rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet eivät syrjäytä, sekä jos rekisterinpitäjä on arvioinut kaikkia tiedonsiirtoon liittyviä seikkoja ja toteuttanut tämän arvioinnin perusteella henkilötietojen suojaa koskevat asianmukaiset suojatoimet. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava siirrosta valvontaviranomaiselle. Edellä 13 ja 14 artiklassa mainittujen tietojen lisäksi rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle tiedot siirrosta sekä pakottavista ja oikeutetuista eduista.
 • Edell√§ olevan 1 kohdan ensimm√§isen alakohdan g alakohdan mukainen siirto ei saa k√§sitt√§√§ rekisteriin sis√§ltyvi√§ henkil√∂tietoja kokonaisuudessaan eik√§ kokonaisia henkil√∂tietoryhmi√§. Jos rekisteri on tarkoitettu sellaisten henkil√∂iden k√§ytt√∂√∂n, joilla on siihen oikeutettu etu, siirto tehd√§√§n ainoastaan n√§iden henkil√∂iden pyynn√∂st√§ tai jos he ovat henkil√∂tietojen vastaanottajia.
 • Edell√§ olevan 1 kohdan ensimm√§isen alakohdan a, b ja c alakohtaa ja toista alakohtaa ei sovelleta toimiin, joita viranomaiset suorittavat osana julkisen vallan k√§ytt√∂√§.
 • Edell√§ 1 kohdan ensimm√§isen alakohdan d alakohdassa tarkoitettu yleinen etu on tunnustettava unionin oikeudessa tai sen j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§, jota rekisterinpit√§j√§√§n sovelletaan.
 • Ellei tietosuojan riitt√§vyytt√§ koskevaa p√§√§t√∂st√§ ole annettu, unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ voidaan t√§rke√§√§ yleist√§ etua koskevista syist√§ nimenomaisesti rajoittaa tiettyjen henkil√∂tietoryhmien siirtoa kolmanteen maahan tai kansainv√§liselle j√§rjest√∂lle. J√§senvaltioiden on ilmoitettava t√§llaisista s√§√§nn√∂ksist√§ komissiolle.
 • Rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n on dokumentoitava arviointi ja t√§m√§n artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset suojatoimet 30 artiklassa tarkoitettuun selosteeseen.