Articolul 49

Derog─âri pentru situa╚Ťii specifice

(1)┬á┬á┬á├Än absen╚Ťa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protec╚Ťie ├«n conformitate cu articolul 45 alineatul┬á(3) sau a unor garan╚Ťii adecvate ├«n conformitate cu articolul┬á46, inclusiv a regulilor corporatiste obligatorii, un transfer sau un set de transferuri de date cu caracter personal c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â poate avea loc numai ├«n una dintre condi╚Ťiile urm─âtoare:

 • (a) persoana vizat─â ╚Öi-a exprimat ├«n mod explicit acordul cu privire la transferul propus, dup─â ce a fost informat─â asupra posibilelor riscuri pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizat─â ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protec╚Ťie ╚Öi a unor garan╚Ťii adecvate;
 • (b) transferul este necesar pentru executarea unui contract ├«ntre persoana vizat─â ╚Öi operator sau pentru aplicarea unor m─âsuri precontractuale adoptate la cererea persoanei vizate;
 • (c) transferul este necesar pentru ├«ncheierea unui contract sau pentru executarea unui contract ├«ncheiat ├«n interesul persoanei vizate ├«ntre operator ╚Öi o alt─â persoan─â fizic─â sau juridic─â;
 • (d) transferul este necesar din considerente importante de interes public;
 • (e) transferul este necesar pentru stabilirea, exercitarea sau ap─ârarea unui drept ├«n instan╚Ť─â;
 • (f) transferul este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane, atunci c├ónd persoana vizat─â nu are capacitatea fizic─â sau juridic─â de a-╚Öi exprima acordul;
 • (g) transferul se realizeaz─â dintr-un registru care, potrivit dreptului Uniunii sau al dreptului intern, are scopul de a furniza informa╚Ťii publicului ╚Öi care poate fi consultat fie de public ├«n general, fie de orice persoan─â care poate face dovada unui interes legitim, dar numai ├«n m─âsura ├«n care sunt ├«ndeplinite condi╚Ťiile cu privire la consultare prev─âzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ├«n acel caz specific.
  ├Än cazul ├«n care un transfer nu ar putea s─â se ├«ntemeieze pe o dispozi╚Ťie prev─âzut─â la articolul 45 sau 46, inclusiv dispozi╚Ťii privind reguli corporatiste obligatorii, ╚Öi nu este aplicabil─â niciuna dintre derog─ârile pentru situa╚Ťii specifice prev─âzute la primul paragraf din prezentul alineat, un transfer c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â poate avea loc numai ├«n cazul ├«n care transferul nu este repetitiv, se refer─â doar la un num─âr limitat de persoane vizate, este necesar ├«n scopul realiz─ârii intereselor legitime majore urm─ârite de operator asupra c─âruia nu prevaleaz─â interesele sau drepturile ╚Öi libert─â╚Ťile persoanei vizate ╚Öi operatorul a evaluat toate circumstan╚Ťele aferente transferului de date ╚Öi, pe baza acestei evalu─âri, a prezentat garan╚Ťii corespunz─âtoare ├«n ceea ce prive╚Öte protec╚Ťia datelor cu caracter personal. Operatorul informeaz─â autoritatea de supraveghere cu privire la transfer. Operatorul, ├«n plus fa╚Ť─â de furnizarea informa╚Ťiilor men╚Ťionate la articolele┬á13 ╚Öi 14, informeaz─â persoana vizat─â cu privire la transfer ╚Öi la interesele legitime majore pe care le urm─âre╚Öte.
 • (2)┬á┬á┬áTransferul ├«n temeiul alineatului (1) primul paragraf litera (g) nu implic─â totalitatea datelor cu caracter personal sau ansamblul categoriilor de date cu caracter personal cuprinse ├«n registru. Atunci c├ónd registrul urmeaz─â a fi consultat de c─âtre persoane care au un interes legitim, transferul se efectueaz─â numai la cererea persoanelor respective sau ├«n cazul ├«n care acestea vor fi destinatarii.
 • (3)┬á┬á┬áAlineatul (1) primul paragraf literele (a), (b) ╚Öi (c) ╚Öi paragraful al doilea nu se aplic─â ├«n cazul activit─â╚Ťilor desf─â╚Öurate de autorit─â╚Ťile publice ├«n exercitarea competen╚Ťelor lor publice.
 • (4)┬á┬á┬áInteresul public prev─âzut la alineatul (1) primul paragraf litera (d) este recunoscut ├«n dreptul Uniunii sau ├«n dreptul statului membru sub inciden╚Ťa c─âruia intr─â operatorul.
 • (5)┬á┬á┬á├Än absen╚Ťa unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protec╚Ťie, dreptul Uniunii sau dreptul intern poate, din considerente importante de interes public, s─â stabileasc─â ├«n mod expres limite asupra transferului unor categorii specifice de date cu caracter personal c─âtre o ╚Ťar─â ter╚Ť─â sau o organiza╚Ťie interna╚Ťional─â. Statele membre notific─â aceste dispozi╚Ťii Comisiei.
 • (6)┬á┬á┬áOperatorul sau persoana ├«mputernicit─â de operator consemneaz─â evaluarea, precum ╚Öi garan╚Ťiile adecvate prev─âzute la paragraful al doilea al alineatului (1) din prezentul articol, ├«n eviden╚Ťele men╚Ťionate la articolul 30.