Articolul 99

Intrare în vigoare și aplicare

  • (1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  • (2)   Prezentul regulament se aplică de la 25 mai 2018.
    Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
    Adoptat la Bruxelles, 27 aprilie 2016.