99 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

  • T√§m√§ asetus tulee voimaan kahdentenakymmenenten√§ p√§iv√§n√§ sen j√§lkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdess√§.
  • Sit√§ sovelletaan 25 p√§iv√§st√§ toukokuuta 2018.
  • T√§m√§ asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sit√§ sovelletaan sellaisenaan kaikissa j√§senvaltioissa.

    Tehty Brysselissä 27 päivänä huhtikuuta 2016.