23 artikla

Rajoitukset

 • Rekisterinpit√§j√§√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§√§n sovellettavassa unionin oikeudessa tai j√§senvaltion lains√§√§d√§nn√∂ss√§ voidaan lains√§√§d√§nt√∂toimenpiteell√§ rajoittaa 12‚Äď22 artiklassa ja 34 artiklassa sek√§ 5 artiklassa, silt√§ osin kuin sen s√§√§nn√∂kset vastaavat 12‚Äď22 artiklassa s√§√§dettyj√§ oikeuksia ja velvollisuuksia, s√§√§dettyjen velvollisuuksien ja oikeuksien soveltamisalaa, jos kyseisess√§ rajoituksessa noudatetaan keskeisilt√§ osin perusoikeuksia ja -vapauksia ja se on demokraattisessa yhteiskunnassa v√§ltt√§m√§t√∂n ja oikeasuhteinen toimenpide, jotta voidaan taata
  • a) kansallinen turvallisuus;
  • b) puolustus;
  • c) yleinen turvallisuus;
  • d) rikosten ennalta est√§minen, tutkinta, paljastaminen tai rikoksiin liittyv√§t syytetoimet taikka rikosoikeudellisten seuraamusten t√§yt√§nt√∂√∂npano, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhkilta suojelu tai t√§llaisten uhkien ehk√§isy;
  • e) muut unionin tai j√§senvaltion yleiseen julkiseen etuun liittyv√§t t√§rke√§t tavoitteet, erityisesti unionille tai j√§senvaltiolle t√§rke√§ taloudellinen tai rahoituksellinen etu, mukaan lukien rahaan, talousarvioon ja verotukseen liittyv√§t asiat sek√§ kansanterveys ja sosiaaliturva;
  • f) oikeudellisen riippumattomuuden ja oikeudellisten menettelyjen suojelu;
  • g) s√§√§nnelty√§ ammattitoimintaa koskevan ammattietiikan rikkomisen torjunta, tutkinta, selvitt√§minen ja syytteeseenpano;
  • h) valvonta-, tarkastus- tai s√§√§ntelyteht√§v√§, joka satunnaisestikin liittyy julkisen vallan k√§ytt√∂√∂n a‚Äďe ja g alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa;
  • i) rekister√∂idyn suojelu tai muille kuuluvat oikeudet ja vapaudet;
  • j) yksityisoikeudellisten kanteiden t√§yt√§nt√∂√∂npano.
 • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettujen lains√§√§d√§nt√∂toimenpiteiden on sis√§llett√§v√§ tarpeen mukaan erityisi√§ s√§√§nn√∂ksi√§, jotka koskevat ainakin
  • a) k√§sittelytarkoitusta tai k√§sittelyn ryhmi√§;
  • b) henkil√∂tietoryhmi√§;
  • c) k√§ytt√∂√∂n otettujen rajoitusten soveltamisalaa;
  • d) suojatoimia, joilla estet√§√§n v√§√§rink√§ytt√∂ tai lainvastainen p√§√§sy tietoihin tai niiden siirt√§minen;
  • e) rekisterinpit√§j√§n tai rekisterinpit√§jien ryhmien m√§√§ritt√§mist√§;
  • f) tietojen s√§ilytysaikoja ja sovellettavia suojatoimia ottaen huomioon k√§sittelyn tai k√§sittelyryhmien luonne, laajuus ja tarkoitukset;
  • g) rekister√∂idyn oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvia riskej√§; ja
  • h) rekister√∂ityjen oikeutta saada tietoa rajoituksesta, paitsi jos t√§m√§ voisi vaarantaa rajoituksen tarkoituksen.