41 artikla

Hyväksyttyjen käytännesääntöjen seuranta

 • T√§m√§n asetuksen 40 artiklan mukaisten k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen noudattamisen seurannan voi hoitaa elin, jolla on k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen kohteen osalta asianmukaisen tason asiantuntemus ja jonka toimivaltainen valvontaviranomainen on akkreditoinut t√§h√§n tarkoitukseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisen valvontaviranomaisen 57 ja 58¬†artiklan mukaisia teht√§vi√§ ja valtuuksia.
 • T√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elin voidaan akkreditoida valvomaan k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen noudattamista, jos se on:
  • a) osoittanut riippumattomuutensa ja asiantuntemuksensa k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen kohteen osalta toimivaltaista valvontaviranomaista tyydytt√§v√§ll√§ tavalla;
  • b) vahvistanut menettelyt, joiden avulla se voi arvioida asianomaisten rekisterinpit√§jien ja henkil√∂tietojen k√§sittelij√∂iden kelpoisuutta k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen soveltamisessa, seurata, kuinka ne noudattavat niiden s√§√§nn√∂ksi√§, ja tarkastella m√§√§r√§ajoin uudelleen niiden toimintaa;
  • c) vahvistanut menettelyt ja rakenteet sellaisten valitusten k√§sittelemiseksi, jotka koskevat k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen rikkomisia tai tapaa, jolla rekisterinpit√§j√§ tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§ on pannut tai panee k√§yt√§nnes√§√§nt√∂j√§ t√§yt√§nt√∂√∂n, ja tekee n√§ist√§ menettelyist√§ ja rakenteista rekister√∂ityjen ja yleis√∂n kannalta l√§pin√§kyvi√§;
  • d) osoittanut toimivaltaista valvontaviranomaista tyydytt√§v√§ll√§ tavalla, ett√§ sen teht√§v√§t ja velvollisuudet eiv√§t aiheuta eturistiriitoja.
 • Toimivaltainen valvontaviranomainen toimittaa t√§m√§n artiklan 1 kohdassa tarkoitetun elimen akkreditoimista koskevat kriteeriehdotukset tietosuojaneuvostolle 63 artiklassa tarkoitetun yhdenmukaisuusmekanismin mukaisesti.
 • Rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n syyllistyess√§ k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen rikkomiseen t√§m√§n artiklan 1¬†kohdassa tarkoitetun elimen on asianmukaisia suojam√§√§r√§yksi√§ noudattaen toteutettava tarvittavia toimia, mukaan lukien asianomaisen rekisterinpit√§j√§n tai henkil√∂tietojen k√§sittelij√§n m√§√§r√§aikainen pid√§tt√§minen teht√§v√§st√§ tai j√§tt√§minen k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen soveltamisalan ulkopuolelle, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toimivaltaisen valvontaviranomaisen teht√§vi√§ ja valtuuksia ja VIII luvun s√§√§nn√∂sten soveltamista. Elin ilmoittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle kyseisist√§ toimista ja niiden toteuttamisen syist√§.
 • Toimivaltainen valvontaviranomainen peruuttaa 1 kohdassa tarkoitetun elimen akkreditoinnin, jos akkreditoinnin edellytykset eiv√§t t√§yty tai eiv√§t en√§√§ t√§yty tai jos elimen toteuttamat toimet rikkovat t√§t√§ asetusta.
 • T√§t√§ artiklaa ei sovelleta viranomaisten tai julkishallinnon elinten suorittamaan henkil√∂tietojen k√§sittelyyn.