64 artikla

Tietosuojaneuvoston lausunto

 • Tietosuojaneuvosto antaa lausunnon aina kun toimivaltainen valvontaviranomainen aikoo toteuttaa jonkin j√§ljemp√§n√§ esitetyist√§ toimenpiteist√§. T√§t√§ varten toimivaltaisen valvontaviranomaisen on annettava tietosuojaneuvostolle tiedoksi p√§√§t√∂sehdotus
  • a) kun toimivaltaisen valvontaviranomaisen tarkoituksena on hyv√§ksy√§ luettelo k√§sittelytoimista, joihin sovelletaan 35¬†artiklan 4 kohdan mukaista tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointivaatimusta;
  • b) joka koskee 40 artiklan 7 kohdan mukaista kysymyst√§ siit√§, onko k√§yt√§nnes√§√§nt√∂jen luonnos tai muutos tai laajennus t√§m√§n asetuksen mukainen;
  • c) jonka tarkoituksena on hyv√§ksy√§ kriteerit 41 artiklan 3 kohdan mukaisen elimen tai 43 artiklan 3 kohdan mukaisen sertifiointielimen akkreditoimiseksi;
  • d) jonka tarkoituksena on 46 artiklan 2 kohdan d alakohdassa ja 28 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden m√§√§ritt√§minen;
  • e) jonka tarkoituksena on 46 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sopimuslausekkeiden hyv√§ksyminen; tai
  • f) jonka tarkoituksena on 47 artiklassa tarkoitettujen yrityst√§ koskevien sitovien s√§√§nt√∂jen hyv√§ksyminen.
 • Jokainen valvontaviranomainen, tietosuojaneuvoston puheenjohtaja tai komissio voi pyyt√§√§ mink√§ tahansa yleisluonteisen tai useammassa kuin yhdess√§ j√§senvaltiossa vaikutuksia tuottavan asian k√§sittely√§ tietosuojaneuvostossa lausunnon saamiseksi, etenkin jos toimivaltainen valvontaviranomainen ei noudata keskin√§ist√§ avunantoa koskevia velvollisuuksia 61 artiklan mukaisesti tai yhteisi√§ operaatioita koskevia velvollisuuksia 62 artiklan mukaisesti.
 • Tietosuojaneuvosto antaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa lausunnon sille toimitetusta asiasta, jollei se ole jo antanut lausuntoa samasta asiasta. Kyseinen lausunto on vahvistettava kahdeksan viikon kuluessa tietosuojaneuvoston j√§senten yksinkertaisella enemmist√∂ll√§. M√§√§r√§aikaa voidaan jatkaa kuudella viikolla ottaen huomioon asian monimutkaisuus. J√§senen, joka ei ole puheenjohtajan ilmoittaman kohtuullisen m√§√§r√§ajan kuluessa vastustanut neuvoston j√§senille 5 kohdan mukaisesti toimitettua 1 kohdan mukaista p√§√§t√∂sehdotusta, katsotaan hyv√§ksyv√§n sen.
 • Valvontaviranomaisten ja komission on ilman aiheetonta viivytyst√§ toimitettava tietosuojaneuvostolle s√§hk√∂isesti vakiolomaketta k√§ytt√§en kaikki olennaiset tiedot, tarpeen vaatiessa esimerkiksi yhteenveto tosiseikoista, p√§√§t√∂sehdotus, perustelut, joiden vuoksi kyseisen toimenpiteen toteuttaminen on tarpeen, sek√§ muiden osallistuvien valvontaviranomaisten n√§kemykset.
 • Tietosuojaneuvoston puheenjohtajan on ilmoitettava s√§hk√∂isesti ja ilman aiheetonta viivytyst√§
  • a) tietosuojaneuvoston j√§senille ja komissiolle kaikista sille toimitetuista asiaa koskevista olennaisista tiedoista vakiolomaketta k√§ytt√§en. Tietosuojaneuvoston sihteerist√∂ toimittaa tarvittaessa my√∂s k√§√§nn√∂ksen asiaankuuluvista tiedoista; ja
  • b) tapauksen mukaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle valvontaviranomaiselle sek√§ komissiolle annetusta lausunnosta ja julkaistava se.
 • Toimivaltainen valvontaviranomainen ei saa hyv√§ksy√§ 1 kohdassa tarkoitettua p√§√§t√∂sehdotusta 3 kohdassa tarkoitetun m√§√§r√§ajan kuluessa.
 • Edell√§ 1 kohdassa tarkoitettu valvontaviranomainen ottaa tietosuojaneuvoston lausunnon huomioon mahdollisimman kattavasti ja ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle s√§hk√∂isesti kahden viikon kuluessa lausunnon saamisesta, pit√§ytyyk√∂ se p√§√§t√∂sehdotuksessaan vai muuttaako se sit√§, ja toimittaa puheenjohtajalle mahdollisesti muutetun p√§√§t√∂sehdotuksen vakiolomaketta k√§ytt√§en.
 • Jos osallistuva valvontaviranomainen ilmoittaa tietosuojaneuvoston puheenjohtajalle t√§m√§n artiklan 8 kohdassa tarkoitetun m√§√§r√§ajan kuluessa, ettei se aio noudattaa neuvoston lausuntoa kokonaisuudessaan tai osittain ja esitt√§√§ asianmukaiset perusteet, sovelletaan 65 artiklan 1 kohtaa.