Artikkel 64

AndmekaitsenÔukogu arvamus

 • AndmekaitsenĂ”ukogu esitab arvamuse alati, kui pĂ€dev jĂ€relevalveasutus kavatseb vastu vĂ”tta mis tahes jĂ€rgmise meetme. Sellega seoses edastab pĂ€dev jĂ€relevalveasutus andmekaitsenĂ”ukogule otsuse eelnĂ”u, kui
  • a) selle eesmĂ€rk on vĂ”tta vastu selline isikuandmete töötlemise toimingute loetelu, mille puhul kohaldatakse artikli 35 lĂ”ike 4 kohast andmekaitsealase mĂ”juhinnangu nĂ”uet;
  • b) see on seotud artikli 40 lĂ”ike 7 kohase kĂŒsimusega selle kohta, kas toimimisjuhendi kavand vĂ”i selle muudatused vĂ”i laiendused on vastavuses kĂ€esoleva mÀÀrusega;
  • c) selle eesmĂ€rk on heaks kiita kriteeriumid artikli 41 lĂ”ike 3 kohaseks asutuse vĂ”i artikli 43 lĂ”ike 3 kohaseks sertifitseerimisasutuse akrediteerimiseks;
  • d) selle eesmĂ€rk on mÀÀrata kindlaks artikli 46 lĂ”ike 2 punktis d ja artikli 28 lĂ”ikes 8 osutatud andmekaitse standardklauslid;
  • e) selle eesmĂ€rk on kinnitada artikli 46 lĂ”ike 3 punktis a osutatud lepingutingimused vĂ”i
  • f) selle eesmĂ€rk on kiita heaks siduvad kontsernisisesed eeskirjad artikli 47 tĂ€henduses.
 • PĂ€dev jĂ€relevalveasutus, andmekaitsenĂ”ukogu eesistuja vĂ”i komisjon vĂ”ib taotleda mis tahes ĂŒldkohaldatava vĂ”i rohkem kui ĂŒhes liikmesriigis mĂ”ju avaldava kĂŒsimuse puhul, et seda kĂ€sitleks arvamuse esitamiseks andmekaitsenĂ”ukogu, eelkĂ”ige juhul, kui pĂ€dev jĂ€relevalveasutus ei tĂ€ida vastastikuse abi kohustust vastavalt artiklile 61 vĂ”i ĂŒhisoperatsioonide kohustust vastavalt artiklile 62.
 • LĂ”igetes 1 ja 2 osutatud juhtudel esitab andmekaitsenĂ”ukogu arvamuse temale edastatud kĂŒsimuse kohta, tingimusel et ta ei ole samas kĂŒsimuses juba arvamust esitanud. KĂ”nealune arvamus vĂ”etakse vastu kaheksa nĂ€dala jooksul andmekaitsenĂ”ukogu liikmete lihthÀÀlteenamuse alusel. Seda ajavahemikku vĂ”ib pikendada kuue nĂ€dala vĂ”rra, vĂ”ttes arvesse kĂŒsimuse keerukust. Kui lĂ”ikes 1 osutatud otsuse eelnĂ”u on andmekaitsenĂ”ukogu liikmetele edastatud lĂ”ike 5 kohaselt, loetakse, et liige, kes ei ole eesistuja mÀÀratud mĂ”istlikuks tĂ€htajaks otsuse eelnĂ”ule vastuseisu esitanud, on sellega nĂ”us.
 • JĂ€relevalveasutused ja komisjon edastavad pĂ”hjendamatu viivituseta andmekaitsenĂ”ukogule elektrooniliselt tĂŒĂŒpvormi abil kogu asjakohase teabe, sealhulgas vastavalt vajadusele asjaolude kokkuvĂ”tte, otsuse eelnĂ”u, nimetatud meetme vĂ”tmise pĂ”hjused ja muude asjaomaste jĂ€relevalveasutuste seisukohad.
 • AndmekaitsenĂ”ukogu eesistuja teavitab pĂ”hjendamatu viivituseta elektrooniliselt
  • a) Euroopa AndmekaitsenĂ”ukogu liikmeid ja komisjoni talle edastatud mis tahes asjakohasest teabest, kasutades selleks tĂŒĂŒpvormi. AndmekaitsenĂ”ukogu sekretariaat korraldab vajaduse korral asjaomase teabe tĂ”lkimise, ning
  • b) vastavalt vajadusele lĂ”igetes 1 ja 2 osutatud jĂ€relevalveasutust ja komisjoni kĂ”nealusest arvamusest ning avalikustab selle.
 • PĂ€dev jĂ€relevalveasutus ei vĂ”ta lĂ”ikes 3 osutatud ajavahemiku jooksul vastu lĂ”ikes 1 osutatud otsuse eelnĂ”u.
 • LĂ”ikes 1 osutatud jĂ€relevalveasutus arvestab igakĂŒlgselt andmekaitsenĂ”ukogu arvamusega ja annab elektroonilisel teel kahe nĂ€dala jooksul pĂ€rast arvamuse saamist tĂŒĂŒpvormi kasutades andmekaitsenĂ”ukogu eesistujale teada, kas ta jÀÀb otsuse eelnĂ”u juurde vĂ”i muudab seda, ning edastab vajaduse korral muudetud otsuse eelnĂ”u.
 • Kui asjaomane jĂ€relevalveasutus teavitab andmekaitsenĂ”ukogu eesistujat kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 7 osutatud ajavahemiku jooksul, et ta ei kavatse andmekaitsenĂ”ukogu arvamust kas tervikuna vĂ”i osaliselt jĂ€rgida, ning esitab asjakohased pĂ”hjendused, siis kohaldatakse artikli 65 lĂ”iget 1.