Artikkel 9

Isikuandmete eriliikide t├Â├Âtlemine

 • Keelatud on t├Â├Âdelda isikuandmeid, millest ilmneb rassiline v├Ái etniline p├Ąritolu, poliitilised vaated, usulised v├Ái filosoofilised veendumused v├Ái ameti├╝hingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, f├╝├╝silise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid v├Ái andmeid f├╝├╝silise isiku seksuaalelu ja seksuaalse s├Ąttumuse kohta.
 • L├Áiget┬á1 ei kohaldata, kui kehtib ├╝ks j├Ąrgmistest asjaoludest:
  • a) andmesubjekt on andnud selges├Ánalise n├Áusoleku nende isikuandmete t├Â├Âtlemiseks ├╝hel v├Ái mitmel konkreetsel eesm├Ąrgil, v├Ąlja arvatud juhul, kui liidu v├Ái liikmesriigi ├Áiguse kohaselt ei saa andmesubjekt l├Áikes 1 nimetatud keeldu t├╝histada;
  • b) t├Â├Âtlemine on vajalik seoses vastutava t├Â├Âtleja v├Ái andmesubjekti t├Â├Â├Áigusest ning sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalkaitse valdkonna ├Áigusest tulenevate kohustuste ja eri├Áigustega niiv├Árd, kuiv├Árd see on lubatud liidu v├Ái liikmesriigi ├Áigusega v├Ái liikmesriigi ├Áiguse kohase kollektiivlepinguga, millega kehtestatakse asjakohased kaitsemeetmed andmesubjekti p├Áhi├Áiguste ja huvide kaitseks;
  • c) t├Â├Âtlemine on vajalik selleks, et kaitsta andmesubjekti v├Ái teise f├╝├╝silise isiku elulisi huve, kui andmesubjekt on f├╝├╝siliselt v├Ái ├Áiguslikult v├Áimetu n├Áusolekut andma;
  • d) t├Â├Âdeldakse poliitilise, filosoofilise, religioosse v├Ái ameti├╝hingulise suunitlusega sihtasutuse, ├╝henduse v├Ái muu mittetulundus├╝hingu ├Áigusp├Ąrase tegevuse raames, mille suhtes kohaldatakse vajalikke kaitsemeetmeid, ning tingimusel, et t├Â├Âtlemine k├Ąsitleb ainult asjaomase ├╝hingu liikmeid v├Ái endisi liikmeid v├Ái isikuid, kes on k├Ánealuse ├╝hinguga p├╝sivalt seotud tema tegevuse eesm├Ąrkide t├Áttu, ning et isikuandmeid ei avalikustata v├Ąljaspool seda ├╝hingut ilma andmesubjekti n├Áusolekuta;
  • e) t├Â├Âdeldakse isikuandmeid, mille andmesubjekt on ilmselgelt avalikustanud;
  • f) t├Â├Âtlemine on vajalik ├Áigusn├Áude koostamiseks, esitamiseks v├Ái kaitsmiseks v├Ái juhul, kui kohtud t├Ąidavad oma ├Áigust m├Áistvat funktsiooni;
  • g) t├Â├Âtlemine on vajalik olulise avaliku huviga seotud p├Áhjustel liidu v├Ái liikmesriigi ├Áiguse alusel ning on proportsionaalne saavutatava eesm├Ąrgiga, austab isikuandmete kaitse ├Áiguse olemust ja tagatud on sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti p├Áhi├Áiguste ja huvide kaitseks;
  • h) t├Â├Âtlemine on vajalik ennetava meditsiini v├Ái t├Â├Âmeditsiiniga seotud p├Áhjustel, t├Â├Âtaja t├Â├Âv├Áime hindamiseks, meditsiinilise diagnoosi panemiseks, tervishoiuteenuste v├Ái sotsiaalhoolekande v├Ái ravi v├Áimaldamiseks v├Ái tervishoiu- v├Ái sotsiaalhoolekandes├╝steemi ja -teenuste korraldamiseks, tuginedes liidu v├Ái liikmesriigi ├Áigusele v├Ái tervishoiut├Â├Âtajaga s├Álmitud lepingule ja eeldusel, et l├Áikes 3 osutatud tingimused on t├Ąidetud ja kaitsemeetmed kehtestatud;
  • i) t├Â├Âtlemine on vajalik rahvatervise valdkonna avalikes huvides, nagu kaitse suure piiri├╝lese terviseohu korral v├Ái k├Árgete kvaliteedi- ja ohutusn├Áuete tagamine tervishoiu ning ravimite v├Ái meditsiiniseadmete puhul, tuginedes liidu v├Ái liikmesriigi ├Áigusele, millega n├Ąhakse ette sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti ├Áiguste ja vabaduste kaitseks, eelk├Áige ametisaladuse hoidmine,
  • j) t├Â├Âtlemine on vajalik avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- v├Ái ajaloouuringute v├Ái statistilisel eesm├Ąrgil vastavalt artikli 83 l├Áikele 1, tuginedes liidu v├Ái liikmesriigi ├Áigusele, ning on proportsionaalne saavutatava eesm├Ąrgiga, austab isikuandmete kaitse ├Áiguse olemust ning tagatud on sobivad ja konkreetsed meetmed andmesubjekti p├Áhi├Áiguste ja huvide kaitseks.
 • L├Áikes 1 osutatud isikuandmeid v├Áib t├Â├Âdelda l├Áike 2 punktis h osutatud eesm├Ąrkidel, kui neid andmeid t├Â├Âtleb t├Â├Âtaja, kellel on liidu v├Ái liikmesriigi ├Áiguse v├Ái p├Ądevate riiklike asutuste kehtestatud eeskirjade alusel ametisaladuse hoidmise kohustus, v├Ái kui neid andmeid t├Â├Âdeldakse sellise isiku vastutusel v├Ái kui neid andmeid t├Â├Âtleb m├Áni teine isik, kellel on liidu v├Ái liikmesriigi ├Áiguse v├Ái p├Ądevate riiklike asutuste kehtestatud eeskirjade alusel samuti saladuse hoidmise kohustus.
 • Liikmesriigid v├Áivad s├Ąilitada v├Ái kehtestada t├Ąiendavad tingimused, sealhulgas piirangud seoses geneetiliste, biomeetriliste v├Ái terviseandmete t├Â├Âtlemisega.