Artikkel 36

Eelnev konsulteerimine

 • Vastutav töötleja konsulteerib enne isikuandmete töötlemist jĂ€relevalveasutusega, kui artikli 35 kohasest andmekaitsealasest mĂ”juhinnangust nĂ€htub, et isikuandmete töötlemise tulemusena tekiks vastutava töötleja poolt ohu leevendamiseks vĂ”etavate meetmete puudumise korral suur oht.
 • Kui jĂ€relevalveasutus on seisukohal, et lĂ”ikes 1 osutatud kavandatav isikuandmete töötlemine rikuks kĂ€esolevat mÀÀrust, eriti juhul, kui vastutav töötleja ei ole ohtu piisavalt kindlaks teinud vĂ”i seda piisavalt leevendanud, siis annab jĂ€relevalveasutus hiljemalt kaheksa nĂ€dala jooksul alates konsulteerimise taotluse kĂ€ttesaamisest vastutavale töötlejale ja asjakohasel juhul volitatud töötlejale kirjalikult nĂ”u ja ta vĂ”ib kasutada artiklis 58 osutatud Ă”igusi. Seda tĂ€htaega vĂ”ib pikendada kuue nĂ€dala vĂ”rra, arvestades kavandatava isikuandmete töötlemise keerukust. JĂ€relevalveasutus teavitab pikendatud tĂ€htaja kohaldamise korral vastutavat töötlejat ja asjakohasel juhul volitatud töötlejat kĂ”igist sellistest pikendamistest ĂŒhe kuu jooksul alates konsulteerimise taotluse kĂ€ttesaamisest, sealhulgas viivituse pĂ”hjustest. Need tĂ€htajad vĂ”ib peatada seniks, kuni jĂ€relevalveasutus on saanud kogu teabe, mida ta on kĂŒsinud seoses konsulteerimisega.
 • JĂ€relevalveasutusega lĂ”ike 1 kohaselt konsulteerimisel esitab vastutav töötleja jĂ€relevalveasutusele jĂ€rgmise teabe:
  • a) kui see on asjakohane, siis isikuandmete töötlemisega seotud vastutava töötleja, kaasvastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate vastavad vastutusvaldkonnad, eelkĂ”ige seoses töötlemisega kontsernis;
  • b) kavandatava isikuandmete töötlemise eesmĂ€rk ja vahendid;
  • c) ettenĂ€htud meetmed ja tagatised, et kaitsta kĂ€esoleva mÀÀruse kohaselt andmesubjektide Ă”igusi ja vabadusi;
  • d) kui see on asjakohane, siis andmekaitseametniku kontaktandmed;
  • e) artiklis 35 sĂ€testatud andmekaitsealane mĂ”juhinnang ning
  • f) kogu muu jĂ€relevalveasutuse taotletud teave.
 • Liikmesriik konsulteerib jĂ€relevalveasutusega, kui koostamisel on riigi parlamendis vastu vĂ”etava Ă”igusliku meetme ettepanek vĂ”i sellisel Ă”iguslikul meetmel pĂ”hinev reguleeriv meede, mis seondub isikuandmete töötlemisega.
 • Olenemata lĂ”ikest 1 vĂ”ib liikmesriigi Ă”igusega ette nĂ€ha, et vastutavad töötlejad peavad konsulteerima jĂ€relevalveasutustega ja saama neilt eelneva loa, kui vastutav töötleja kavatseb töödelda isikuandmeid vastutava töötleja poolt avalikes huvides tĂ€idetava ĂŒlesande raames, mis hĂ”lmab sellist isikuandmete töötlemist seoses sotsiaalkaitse ja rahvatervisega.