Artikkel 35

Andmekaitsealane mÔjuhinnang

 • Kui teatavat tĂŒĂŒpi isikuandmete töötlemise, eelkĂ”ige uut tehnoloogiat kasutava töötlemise tulemusena ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmĂ€rke arvesse vĂ”ttes tekib tĂ”enĂ€oliselt fĂŒĂŒsiliste isikute Ă”igustele ja vabadustele suur oht, hindab vastutav töötleja enne isikuandmete töötlemist kavandatavate isikuandmete töötlemise toimingute mĂ”ju isikuandmete kaitsele. Endast sarnast suurt ohtu kujutavaid sarnaseid isikuandmete töötlemise toiminguid vĂ”ib hinnata koos.
 • Vastutav töötleja kĂŒsib andmekaitsealase mĂ”juhinnangu tegemisel nĂ”u andmekaitseametnikult, kui see on mÀÀratud.
 • LĂ”ikes 1 osutatud andmekaitsealase mĂ”juhinnangu tegemine on nĂ”utav juhtudel:
  • a) fĂŒĂŒsiliste isiklike aspektide sĂŒstemaatiline ja ulatuslik hindamine, mis pĂ”hineb automaatsel isikuandmete töötlemisel, sealhulgas profiilianalĂŒĂŒsil, ja millel pĂ”hinevad otsused, millel on fĂŒĂŒsilise isiku jaoks Ă”iguslikud tagajĂ€rjed vĂ”i mis samavÀÀrselt mĂ”jutavad oluliselt fĂŒĂŒsilist isikut;
  • b) artikli 9 lĂ”ikes 1 osutatud andmete eriliikide vĂ”i artiklis 10 osutatud sĂŒĂŒteoasjades sĂŒĂŒdimĂ”istvate kohtuotsuste ja sĂŒĂŒtegudega seotud andmete ulatuslik töötlemine, vĂ”i
  • c) avalike alade ulatuslik sĂŒstemaatiline jĂ€lgimine.
 • JĂ€relevalveasutus koostab ja avalikustab selliste isikuandmete töötlemise toimingute tĂŒĂŒpide loetelu, mille suhtes kohaldatakse lĂ”ike 1 kohast nĂ”uet teha andmekaitsealane mĂ”juhinnang. JĂ€relevalveasutus edastab need loetelud artiklis 68 osutatud andmekaitsenĂ”ukogule.
 • JĂ€relevalveasutus vĂ”ib samuti koostada ja avaldada selliste isikuandmete töötlemise toimingute tĂŒĂŒpide loetelu, mille puhul ei ole andmekaitsealane mĂ”juhinnang nĂ”utav. JĂ€relevalveasutus edastab need loetelud andmekaitsenĂ”ukogule.
 • Enne lĂ”igetes 4 ja 5 osutatud loetelude vastuvĂ”tmist kohaldab pĂ€dev jĂ€relevalveasutus artiklis 63 osutatud jĂ€rjepidevuse mehhanismi, kui need loetelud hĂ”lmavad isikuandmete töötlemise toimingud, mis on seotud kaupade vĂ”i teenuste pakkumisega andmesubjektidele vĂ”i andmesubjektide kĂ€itumise jĂ€lgimisega mitmes liikmesriigis, vĂ”i kui isikuandmete töötlemise toimingud vĂ”ivad oluliselt mĂ”jutada isikuandmete vaba liikumist liidus.
 • MĂ”juhinnang peab hĂ”lmama vĂ€hemalt jĂ€rgmist:
  • a) kavandatud isikuandmete töötlemise toimingute ja töötlemise eesmĂ€rkide, sealhulgas asjakohasel juhul vastutava töötleja Ă”igustatud huvi sĂŒstemaatiline kirjeldus;
  • b) isikuandmete töötlemise toimingute vajalikkuse ja proportsionaalsuse hindamine eesmĂ€rkide suhtes;
  • c) lĂ”ikes 1 osutatud andmesubjektide Ă”igusi ja vabadusi puudutavate ohtude hinnang, ning
  • d) ohtude kĂ€sitlemiseks kavandatud meetmed, sealhulgas tagatised, turvameetmed ja mehhanismid isikuandmete kaitse tagamiseks ja kĂ€esoleva mÀÀruse jĂ€rgimise tĂ”endamiseks, vĂ”ttes arvesse andmesubjektide ja teiste asjaomaste isikute Ă”igusi ja Ă”igustatud huve.
 • Vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja sooritatud isikuandmete töötlemise toimingute mĂ”ju hindamisel ning eelkĂ”ige andmekaitsealase mĂ”juhinnangu koostamisel vĂ”etakse asjakohaselt arvesse artiklis 40 osutatud heakskiidetud toimimisjuhendite jĂ€rgimist asjaomase vastutava töötleja vĂ”i volitatud töötleja poolt.
 • Vajaduse korral kĂŒsib vastutav töötleja andmesubjektide vĂ”i nende esindajate seisukohti kavandatava töötlemise kohta, ilma et see piiraks Ă€ri- vĂ”i avalike huvide kaitset vĂ”i isikuandmete töötlemise toimingute turvalisust.
 • Kui artikli 6 lĂ”ike 1 punkti c vĂ”i e kohase isikuandmete töötlemise Ă”iguslik alus tuleneb liidu Ă”igusest vĂ”i vastutavale töötlejale kohaldatavast liikmesriigi Ă”igusest ja see Ă”igus reguleerib kĂ”nealust konkreetset isikuandmete töötlemise toimingut vĂ”i nende kogumit ning andmekaitsealane mĂ”juhinnang on kĂ”nealuse Ă”igusliku aluse vastuvĂ”tmise raames lĂ€biviidud ĂŒldise mĂ”juhinnangu osana juba tehtud, siis lĂ”ikeid 1–7 ei kohaldata, vĂ€lja arvatud juhul, kui liikmesriigid peavad vajalikuks korraldada selline hindamine enne isikuandmete töötlemise toimingute tegemist.
 • Vastutav töötleja hindab asjakohasel juhul ja vĂ€hemalt isikuandmete töötlemise toimingutest tuleneva ohu muutumise korral, kas isikuandmete töötlemine vastab andmekaitsealasele mĂ”juhinnangule.