Článok 35

Pos├║denie vplyvu na ochranu ├║dajov

 • Ak typ sprac├║vania, najm├Ą s vyu┼żit├şm nov├Żch technol├│gi├ş a s oh─żadom na povahu, rozsah, kontext a ├║─Źely sprac├║vania pravdepodobne povedie k vysok├ęmu riziku pre pr├íva a slobody fyzick├Żch os├┤b, prev├ídzkovate─ż pred sprac├║van├şm vykon├í pos├║denie vplyvu pl├ínovan├Żch spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş na ochranu osobn├Żch ├║dajov. Pre s├║bor podobn├Żch spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş, ktor├ę predstavuj├║ podobn├ę vysok├ę rizik├í, m├┤┼że by┼ą dostato─Źn├ę jedno pos├║denie.
 • Prev├ídzkovate─ż sa po─Źas vykon├ívania pos├║denia vplyvu na ochranu ├║dajov rad├ş so zodpovednou osobou, pokia─ż bola ur─Źen├í.
 • Pos├║denie vplyvu na ochranu ├║dajov uveden├ę v odseku 1 sa vy┼żaduje najm├Ą v pr├şpadoch:
  • a) systematick├ęho a rozsiahleho hodnotenia osobn├Żch aspektov t├Żkaj├║cich sa fyzick├Żch os├┤b, ktor├ę je zalo┼żen├ę na automatizovanom sprac├║van├ş vr├ítane profilovania a z ktor├ęho vych├ídzaj├║ rozhodnutia s pr├ívnymi ├║─Źinkami t├Żkaj├║cimi sa fyzickej osoby alebo s podobne z├íva┼żn├Żm vplyvom na ┼łu;
  • b) sprac├║vania vo ve─żkom rozsahu osobitn├Żch kateg├│ri├ş ├║dajov pod─ża ─Źl├ínku┬á9 ods.┬á1 alebo osobn├Żch ├║dajov t├Żkaj├║cich sa uznania viny za trestn├ę ─Źiny a priestupky pod─ża ─Źl├ínku┬á10, alebo
  • c) systematick├ęho monitorovania verejne pr├şstupn├Żch miest vo ve─żkom rozsahu.
 • Dozorn├Ż org├ín vypracuje a zverejn├ş zoznam t├Żch spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş, ktor├ę podliehaj├║ po┼żiadavke na pos├║denie vplyvu na ochranu ├║dajov pod─ża odseku 1. Dozorn├Ż org├ín zasiela tieto zoznamy v├Żboru uveden├ęmu v┬á─Źl├ínku 68.
 • Dozorn├Ż org├ín m├┤┼że stanovi┼ą a zverejni┼ą aj zoznam spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş, v pr├şpade ktor├Żch sa nevy┼żaduje pos├║denie vplyvu na ochranu ├║dajov. Dozorn├Ż org├ín zasiela tieto zoznamy v├Żboru.
 • Pr├şslu┼ín├Ż dozorn├Ż org├ín pred prijat├şm zoznamov uveden├Żch v odsekoch 4 a 5 uplatn├ş mechanizmus konzistentnosti uveden├Ż v ─Źl├ínku 63, ak tak├ęto zoznamy zah┼Ľ┼łaj├║ spracovate─żsk├ę ─Źinnosti, ktor├ę s├║visia s ponukou tovaru alebo slu┼żieb dotknut├Żm osob├ím alebo sledovan├şm ich spr├ívania vo viacer├Żch ─Źlensk├Żch ┼ít├ítoch, alebo ak m├┤┼żu podstatne ovplyvni┼ą vo─żn├Ż pohyb osobn├Żch ├║dajov v r├ímci ├Ünie.
 • Pos├║denie obsahuje aspo┼ł:
  • a) systematick├Ż opis pl├ínovan├Żch spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş a ├║─Źely sprac├║vania, vr├ítane pr├şpadn├ęho opr├ívnen├ęho z├íujmu, ktor├Ż sleduje prev├ídzkovate─ż;
  • b) pos├║denie nutnosti a primeranosti spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş vo vz┼ąahu k ├║─Źelu;
  • c) pos├║denie rizika pre pr├íva a slobody dotknut├Żch os├┤b uveden├ęho v odseku 1 a
  • d) opatrenia na rie┼íenie riz├şk vr├ítane z├íruk, bezpe─Źnostn├Żch opatren├ş a┬ámechanizmov na zabezpe─Źenie ochrany osobn├Żch ├║dajov a┬ána preuk├ízanie s├║ladu s t├Żmto nariaden├şm, pri─Źom sa zoh─żadnia pr├íva a opr├ívnen├ę z├íujmy dotknut├Żch os├┤b a┬á─Ćal┼í├şch os├┤b, ktor├Żch sa to t├Żka.
 • Pri posudzovan├ş dosahu spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş vykon├ívan├Żch relevantn├Żmi prev├ídzkovate─żmi alebo sprostredkovate─żmi sa n├íle┼żite sleduje, ─Źi t├şto prev├ídzkovatelia alebo sprostredkovatelia dodr┼żiavaj├║ schv├ílen├ę k├│dexy spr├ívania uveden├ę v ─Źl├ínku 40, a to najm├Ą na ├║─Źely pos├║denia vplyvu na ochranu ├║dajov.
 • Prev├ídzkovate─ż sa pod─ża potreby usiluje z├şska┼ą n├ízory dotknut├Żch os├┤b alebo ich z├ístupcov na zam├Ż┼í─żan├ę sprac├║vanie bez toho, aby bola dotknut├í ochrana obchodn├Żch alebo verejn├Żch z├íujmov alebo bezpe─Źnos┼ą spracovate─żsk├Żch oper├íci├ş.
 • Ak m├í sprac├║vanie pod─ża ─Źl├ínku 6 ods. 1 p├şsm. c) alebo e) pr├ívny z├íklad v pr├íve ├Ünie alebo v pr├íve ─Źlensk├ęho ┼ít├ítu, ktor├ęmu prev├ídzkovate─ż podlieha, a toto pr├ívo upravuje konkr├ętnu spracovate─żsk├║ oper├íciu alebo s├║bor dan├Żch oper├íci├ş, a pos├║denie vplyvu na┬áochranu ├║dajov sa u┼ż vykonalo v┬ár├ímci v┼íeobecn├ęho pos├║denia vplyvu v┬ás├║vislosti s┬áprijat├şm tohto pr├ívneho z├íkladu, odseky 1 a┼ż 7 sa neuplat┼łuj├║, pokia─ż ─Źlensk├ę ┼ít├íty nepova┼żuj├║ za potrebn├ę vykona┼ą tak├ęto pos├║denie pred za─Źat├şm spracovate─żsk├Żch ─Źinnost├ş.
 • V┬ápr├şpade potreby prev├ídzkovate─ż vykon├í prehodnotenie s┬ácie─żom pos├║di┼ą, ─Źi sa sprac├║vanie uskuto─Ź┼łuje v┬ás├║lade s┬ápos├║den├şm vplyvu na┬áochranu ├║dajov, a to aspo┼ł vtedy, ke─Ć do┼ílo k┬ázmene rizika, ktor├ę predstavuj├║ spracovate─żsk├ę oper├ície.